L’Aeroport de Castelló, sense estrenar, ja té goteres en la terminal i torre de control

Aerocas licita per 652.952 euros les obres per a engegar l'aeroport
25 octubre 2013 01:00h
EFE / Castelló
 
Les obres que cal realitzar queden totes dins de la parcel·la de l'Aeroport de Castelló, que es troba en els municipis de Vilanova de Alcolea i Benlloch i es divideixen en tres grups: obra civil, instal·lacions i medi ambient.
 
Segons arreplega el plec de prescripcions tècniques particulars, les activitats referides a obra civil inclouen l'adequació de cinc corbes interiors del carrer de rodatge per a aeronaus clau D, modificacions en senyalització (pintura), principalment en la plataforma d'estacionament, i reparació de diversos cartells.
 
També estan previstes reparacions en els canals de drenatge i cunetes de formigó; obres de seguretat del sistema general de drenatge per a evitar l'entrada d'intrusos, així com la reparació dels forats del camí de seguretat.
 
En la terminal de passatgers, cal reparar goteres en tot l'edifici i els danys que s’hi ha produït, així com reposar i revisar el funcionament de la instal·lació de lampisteria i condicionar-ho, aixetes sense piles i altres mecanismes.
 
En la torre de control, cal desplaçar les llums d'obstacles, reparar goteres i humitats i reposar el fals sostre, mentre que estan pendents de reparar deterioracions de la xapa en façanes i coberta en la terminal de càrrega i cal reposar fanals en la façana de l'edifici i instal·lar un nou clos.
 
Pel que fa a les obres en les instal·lacions, s'ha de revisar i esmenar l'encès de totes les llums de pista, revisar i esmenar la senyalística i enllumenat d'emergència dels edificis, posar en servei els sistemes de megafonia dels edificis i completar la instal·lació de l’SCADA de l'aeroport.
 
Pel que fa al medi ambient, és necessari restaurar el terreny de les zones auxiliars d'obra i la neteja i trasllat a l’abocador autoritzat d'apilament de material.
 
Els interessats a presentar ofertes a aquest contracte, que segueix en procediment obert i forma d'adjudicació al preu més baix, podran fer-ho fins al pròxim 18 de novembre.
 
Les empreses interessades a participar en el procés podran sol·licitar abans del 4 de novembre una visita a l'aeroport per a inspeccionar les zones i les instal·lacions, a les quals podran accedir un màxim de dues persones per empresa.
next