L'AVL firma convenis de col·laboració amb Dénia i Vinaròs

Fomentar i potenciar l’ús social de la llengua
30 octubre 2013 01:00h
RedactaVeu / València

L’alcaldessa de Dénia, María Kringe, i el president de l’AVL, Ramon Ferrer, han firmat un conveni que lliga a les dos institucions a realitzar actuacions conjuntes per a canalitzar i promoure el coneixement i l’ús del valencià al municipi, un acord que es concreta amb una bateria de compromisos entre les parts.

En eixe sentit, l’Ajuntament de Dénia es compromet a mantenir i actualitzar la retolació municipal, posicionar de forma preferent el valencià a la pàgina web, potenciar l’Oficina de Promoció del Valencià, oferir un 75 per cent de la programació cultural i de l’oferta formativa en la llengua pròpia i impartir cursos de valencià entre els funcionaris municipals.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la seua part, s’obliga amb aquest conveni a assessorar l’Ajuntament en matèria lingüística, proveir de publicacion les biblioteques municipals, facilitar la programació cultural pròpia, promocionar el valencià entre les entitats festives locals i incloure el municipi en totes les línies de subvenció previstes per l’ens normatiu.

També Vinaròs va firmar un conveni idèntic per a potenciar les relacions amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. El seu alcalde, Juan Bautista Juan, va mostrar la satisfacció per comptar amb aquest suport institucional per a continuar amb les campanyes de sensibilització del valencià i de normalització del nom del municipi.

next