Catalogació en valencià amb 14 anys de retard

STEPV valora positivament la publicació d'aquesta ordre i Escola Valenciana considera que ha estat una maniobra estudiada per part del Govern de la Generalitat
8 novembre 2013 01:00h
RedactaVeu / València.

El DOCV ha publicat l'ordre per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià dels llocs de treball de secundària, després que es negociara en Mesa Sectorial el passat mes de febrer.

La catalogació arriba amb 14 anys de retard, ja que la Conselleria d'Educació es va comprometre a negociar-la amb els sindicats en 1999, tal i com recull l'acord de plantilles de secundària d'aquell any, derogat, per cert, en 2010. “Recordem que en el cos de mestres existeix des de 1997 i s'ha estat aplicant amb normalitat des d'aleshores”, han explicat des del sindicat STEPV.

La catalogació de llocs en valencià a secundària significa que el professorat funcionari de carrera haurà d'estar capacitat en aquesta llengua als efectes de concursar a places en centres de treball de les comarques valencianoparlants. Per al professorat, tant funcionari de carrera com interí i de religió, que encara no tinga la capacitació tindrà un període de quatre anys per a poder obtenir-la tal i com regula la disposició transitòria de l'ordre.

Recordem que la gran majoria del professorat de secundària, al voltant del 90%, té la capacitació en valencià.

STEPV valora positivament la publicació d'aquesta ordre, malgrat els 14 anys de retard, perquè permetrà que l'alumnat de primària que estudia en valencià, podrà exigir la continuïtat dels ensenyaments en aquesta llengua també en secundària, tot i que s'haurà d'esperar al 2017 per exigir-ho al professorat que encara no el té.Un dels grans problemes que any rere any denuncia el Sindicat és que vora 90.000 alumnes no poden continuar els seus estudis en valencià perquè els llocs de treball no estaven catalogats.

Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana:

“Aquesta és una reivindicació històrica de la comunitat educativa, que hem lluitat durant anys per aconseguir-ho. Per tant, felicitem els docents i les famílies que sempre han tingut clar que calia la catalogació lingüística a tots els nivells educatius per assegurar l’ensenyament en valencià i de qualitat de l’alumnat al qual se li permet estudiar en valencià des d’Infantil fins a Batxillerat”.

La posada en marxa de la catalogació suposa un pas endavant per millorar greus problemes generats en el pas de l’alumnat de Primària a Secundària, ja que molts alumnes que han estudiat a l’escola en valencià han vist fins ara el seu dret entrebancat quan passen a l’institut per manca d’oferta d’ensenyament en valencià. A més, fins ara, ha estat habitual trobar irregularitats en les pròpies línies en valencià als instituts pel fet que no es comptava amb suficient professorat amb la capacitació lingüística o perquè, en alguns casos, hi havia de docents que es negaven a impartir la seua assignatura en valencià en els grups que tenien el Programa d’Ensenyament en Valencià.

Cal recordar que l’oferta d’ensenyament en valencià als instituts actualment està al voltant del 20%, mentre que a les escoles és d’un 35%. “Queda molta voluntat política per aconseguir la normalitat lingüística al sistema educatiu valencià ara que estem a punt de commemorar tres dècades de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià”, ha comentat el president d’Escola Valenciana.

Des de l’entitat cívica es considera que la publicació hui en el DOCV de la catalogació lingüística de tots els llocs docents ha estat una maniobra estudiada per part del Govern de la Generalitat Valenciana. “Esperàvem des de feia mesos la notícia, des de febrer de 2013 i justament apareix hui, la vespra de les manifestacions socials contra el tancament de RTVV. Aprofitar un tema tan important com la catalogació lingüística en valencià dels llocs docents del professorat dels instituts ens sembla una maniobra de fum de la Generalitat Valenciana per desviar l’atenció informativa d’un altre tema cabdal com és el desmantellament i el tancament d’un servei públic fonamental com és la ràdio i la televisió públiques valencianes, un servei que ha de ser un altaveu fort de normalització de la nostra llengua”, s’ha explicat des d’Escola Valenciana.  

next