Picassent prepara el primer pla de mobilitat urbana sostenible

15 febrer 2017 01:00h
L'Ajuntament de Picassent treballa per millorar la qualitat de vida del veïnat. És per això què, des de fa uns mesos, està portant-se a terme el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un projecte que té per objectiu millorar l'entorn urbà, reduir l'impacte ambiental generat pel transport urbà, la contaminació, entre molts d'altres aspectes.
 
La mobilitat sostenible s'ha convertit en una preocupació compartida per la majoria de les ciutats, sobre tot europees, que pretenen sensibilitzar la població sobre la importància que suposa l'adopció de mesures que responen al desafiament que planteja el desenvolupament urbà. Ja la llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, determina al seu article 10.4 que els municipis de més de 20.000 habitants deuen aprovar un pla de mobilitat.

I és en esta línia, des d'on l'Ajuntament de Picassent està apostant per una mobilitat mediambiental a través d'esta ferramenta de planificació estratègica que resulta un instrument de conscienciació i sensibilització per a la ciutadania, les administracions públiques i la resta d'agents implicats en la mobilitat. Segons ha declarat la regidora de l'àrea d'Urbanisme, Lola Albert, el que pretenem és disposar d'un document estratègic en el qual s'establisquen les línies d'actuació en matèria de trànsit i transport per al desenvolupament de la mobilitat a Picassent.

D'esta manera, s'analitzarà i es reflexionarà al voltant de com és la mobilitat en allò que afecta als desplaçaments, permetent determinar quines mesures, línies d'actuació, programes i plans són necessaris per aconseguir l'escenari ambiental que s'adapte a una nova política de caràcter local acord amb els principis de la sostenibilitat.

Com participar?

El desenvolupament d'este PMUS es construeix també amb la participació pública. Per la qual cosa, volem fer partícep la ciutadania i la convidem a entrar en l'enllaç, http://pmuspicassent.es/es/, on podran trobar tots els detalls d'este projecte i deixar les seues idees i aportacions.


 
next