Picassent aprova els txecs fiscal i emprenedor i la rebaixa de l'ICO

24 febrer 2017 01:00h
L'Ajuntament ofereix un pla innovador de mesures per tractar d'activar l'economia amb els recursos necessaris i enfortir l'oportunitat d’implantació de noves empreses i els conseqüents nous llocs de treball, així com per donar suport a les iniciatives de creixement empresarial de les ja instal·lades i, alhora, dinamitzar el teixit empresarial als polígons industrials ubicats al seu terme municipal, com són la Coma, Codonyers, Juan Carlos I, el polígon terciari i el Polígon industrial número 1.
 
Les ordenances contemplen diverses bonificacions, subvencions pel que respecta al txec fiscal, la rebaixa del l'Impost de Construccions, instal·lacions i obres, més conegut com ICIO, i el txec emprenedor, com detallem a continuació.
 
Rebaixa de l'ICIO
 
Es pretén fomentar la industria manufacturera i de producció que implica un major increment de creació de llocs de treball per la nova implantació o millora de les instal·lacions, construccions i obres ja existents en els polígons industrials de Picassent.
 
Així se’n deriven les següents bonificacions: Per al foment de l'ocupació, aquelles construccions, instal·lacions i obres de nova planta que es porten a terme en els Polígons industrials municipals tindran una bonificació del 50%, aquelles que responguen a obres d'ampliació o annexes a edificacions ja existents la bonificació serà del 25%. Totes dos, hauran de classificar-se en el grup C, dins de la industria manufacturera. Tindran una bonificació del 40% aquelles que destinen les seues activitats en la resta de les seccions així com les que responguen a obres d'ampliació o annexes a edificacions ja existents que serà del 20%.
 
El txec fiscal
 
El txec fiscal es destinarà als empresaris ja establerts a Picassent que incrementen la seua plantilla de treballadors en situació d'atur durant l'any 2017 i que estiguen empadronats a Picassent. Així també seran beneficiaris d'estes ajudes els empresaris de nova implantació en els polígons industrials del municipi que contracten persones desocupades i empadronades a Picassent.
 
L'esmentat txec s'aplicarà al pagament de tributs municipals que estiguen vinculats a l'activitat econòmica on s'haja generat l'ocupació i la quantia individual màxima per treballador contractat serà de 500 fins a 2.500 euros, per empresa i exercici.
 
Noves ajudes per a persones emprenedores
 
Aquelles persones emprenedores que inicien la seua activitat en Picassent, fins el pròxim 15 de desembre rebran una quantitat individual de 500 euros, sent les despeses subvencionables les següents: Quotes a la seguretat social del beneficiari o beneficiària, la despesa de la posada en marxa del projecte empresarial a desenvolupar, les taxes per prestació del servei de tramitació de comunicacions, declaracions responsables o llicències derivades amb ocasió de l'inici de l'activitat econòmica, les despeses de notaria, del registre mercantil, assessoria fiscal, comptable i laboral vinculats al projecte, l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria, la promoció i publicitat, la formació vinculada i les quotes com a membre d'associacions comercials o empresarials o a agrupacions de gremis.

La regidora d’Urbanisme i Ocupació, Lola Albert ha afirmat al respecte que, “estes mesures són una de les maneres més efectives d’incentivar l’activitat econòmica i al mateix temps aconseguir un augment de l’ocupació, ja que el que pretenem amb elles és que les empreses, amb l’incentiu de pagar menys impostos, vinguen a instal·lar-se al nostre terme perquè és la manera més segura i directa de crear llocs de treball”.

next