RTVV / El Butlletí Oficial publica la proposició de llei del PP per a la liquidació de la societat

Deroga la Llei de l'Estatut de RTVV
15 novembre 2013 01:00h
Europa Press / València

El PP, en el text, demana a la Mesa de Les Corts que "donada la naturalesa i simplicitat" de la formulació de la proposició de llei, i a l'empara de l'article 135 del Reglament de Les Corts, siga tramitada pel procediment de lectura única.

L'objecte d'aquesta proposició de llei és suprimir la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat i, en conseqüència, autoritzar al Consell a l'extinció, dissolució i liquidació de RTVV.

D'aquesta manera, se suprimeix la prestació del servici públic de ràdio i televisió d'àmbit autonòmic prestat per la Generalitat, per qualsevol mitjà o canal de difusió, així com la prestació de qualsevol altre servei d'interés general que en matèria de ràdio i televisió presta la Generalitat en virtut de les seues competències estatutàries.

Cessament dels consellers i l'extinció dels contractes de treball de la totalitat de la plantilla

La norma deroga la Llei 3/2012 de 20 de juliol d'Estatut de Ràdio Televisió Valenciana. Alhora, autoritza al Consell perquè, constituït en Junta General d'Accionistes, extingisca RTVV SAU i ho faculta per a fer cessar els membres del consell d'administració de la societat.

La proposició de llei explica que, a l'acord de dissolució, es nomenarà una comissió de liquidació composta per tres membres que portaran a terme "les actuacions legals i estatutàriament establides".

Alhora, assenyala que, com a conseqüència de la supressió de la prestació dels serveis de ràdio i televisió i el cessament de les emissions, es produirà l'extinció dels contractes de treball de la totalitat de la plantilla.

Afegeix que RTVV SAU "assumirà les conseqüències econòmiques" resultants del procés de dissolució i liquidació, "amb càrrec a la consignació pressupostària que es preveurà a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014". També indica que el Govern valencià respondrà, en el seu cas, de les conseqüències econòmiques derivades de la sentència dictada per la sala Social del TSJ valencià el passat 4 de novembre.
 
Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next