L’Alcúdia de Crespins concreta un nou servei d’orientació laboral

10 gener 2017 01:00h
Les polítiques actives d’ocupació del govern de l’Alcúdia de Crespins es concreten en un nou servei d’orientació laboral.
 
La Regidora de Promoció Econòmica de l’Alcúdia de Crespins posa en funcionament un servei d’orientació laboral amb l’objectiu d’aplicar polítiques actives d’ocupació dirigides a aturats de llarga duració a fi d’optimitzar les seues habilitats a l’hora d’afrontar un procés de busca d’ocupació i als treballadors que pretenen millorar la seua situació ocupacional. Una intermediació laboral per a fomentar, coordinar i executar programes que garantisquen, de manera efectiva, la relació entre oferta i demanda d’ocupació, proporcionant així la seua millora i adequació a les exigències del mercat laboral.

L’ Alcúdia de Crespins 9 de gener de 2017. El servei d’orientació oferit per la Regidora de Promoció Econòmica de l’Alcúdia de Crespins treballarà de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i es constituïx per a l’obtenció d’ocupació, estable i de qualitat de totes aquelles activitats de foment, formació d’ocupació i intermediació en el mercat laboral en l’àmbit municipal. S’intenta facilitar així obtenció d’un lloc de treball digne i adequat a aquelles persones que es troben en situación d’atur de llarga duració, afavorint la promoció laboral i el reciclatge dels treballadors. A més amb esta mesura es pretén facilitar als ocupadors la contractació de treballadors amb la deguda formació i l’experiència adequada a les seues necessitats de producció de béns i serveis.

La iniciativa pretén modernitzar el sistema d’atenció als demandants d’ocupació i als propis ocupadors incorporant les noves tecnologies de la informació i la comunicació al sistema productiu. S’establiran programes de difusió de la cultura empresarial i el foment de l’autoocupació dirigit a xicotets empresaris, desocupats, professionals i treballadors de l’economia social. A més s’establiran també programes de foment de l’ocupació com autònoms, així com directrius generals dels programes d’economia social per a la creació d’ocupació estable. Per a això a més d’altres mesures, es realitzaran estudis i informes sobre les distintes variables del mercat de treball i l’evolució dels perfils ocupacionals i els requeriments professionals.

Elaborant els criteris per a l’avaluació i seguiment de les activitats en matèria de formació i ocupació, i valorar els resultats aconseguits. Una labor de planificació, execució i coordinació de les activitats d’informació, orientació, assistència i suport als aturats i també els ocupats, de manera que, des del govern municipal es facilite la inserció laboral d’uns i la millora ocupacional de les altres.

A més es remarca en col·lectius d’aturats amb característiques pròpies, com són el de la dona, jóvens que busquen el seu primera ocupació, aturats de llarga duració i col·lectius en risc d’exclusió social, que per definició tenen una situació més complicada de partida.

Les funcions del Servei d’Orientació Laboral de l’Alcúdia de Crespins seran les següents:

-Elaborar el Pla Anual de Formació per a l’ocupació.

-Elaborar els criteris d’avaluació d’accions formatives i de valoració de resultats, així com els resultats d’inserció laboral dels alumnes o, si és el cas, dels resultats del reciclatge d’ocupats, respecte als seus llocs de treball i desenrotllar l’avaluació de forma contínua i sistemàtica de les actuacions en matèria de formació que es realitzen.

-Avaluar i aprovar les propostes d’activitats de formació ocupacional i continua presentades pels centres col·laboradors.

-Elaborar programes de formació presencial, semipresencial i a distància per als autònoms, xicotetes i mitjanes empreses, comerciants, treballadors, aturats i l’economia social.

-Impulsar, en coordinació amb altres organismes i entitats a través del SERVEF.

Amb esta iniciativa i altres dutes a terme o en procés, l’equip de Govern PSOE- Compromís complix el seu programa electoral i defén les seues polítiques actives que van dirigides a les persones i la creació d’ocupació dels aturats de llarga duració.


 
next