Concurs Portada del llibre de festes 2017

7 març 2017 01:00h

BASES DEL CONCURS “PORTADA DEL LLIBRE DE FESTES 2017

1- Podran participar en aquest concurs tots aquells dissenyadors, pintors, il·lustradors, etc., majors de 18 anys que ho desitgen.
2- El tema farà al·lusió a les Festes Majors de L’Alcúdia de Crespins. L’Objectiu serà la confecció de la portada del llibre de les festes 2017. Les dimensions de les obres hauran de ser A3 o A4. S’entregaran en paper, a més de format digital PDF o TIF.
3- L’obra s’entregarà amb un sobre de les dimensions corresponents junt amb un CD amb els formats digitals.
4- Haurà d’aparéixer la llegenda “L’ALCÚDIA DE CRESPINS, FESTES MAJORS 2017 EN HONOR AL SANTÍSSIM CRIST I LA DIVINA AURORA”.
5- En l’exterior del sobre contenidor de cada obra figurarà el seu títol i el seu tema. Aquest tema apareixerà, també, en l’exterior d’un sobre tancat, el qual, al seu interior haurà de constar la identificació de l’autor i la seua adreça, un número de telèfon, un correu electrònic i una fotocòpia del DNI.
6- Els treballs es presentaran a les oficines de l’ajuntament i el termini de presentació finalitzarà el dia 28 d’abril de 2017 a les 14 hores. Cada participant podrà presentar el nombre de treballs que desitge.
7- El premi consta de 150 euros i l’obra guanyadora serà utilitzada com a portada del Llibre de les Festes Majors 2017.
8- El dia 5 de maig es reunirà el jurat a l’ajuntament i farà pública la resolució del concurs.
9- El jurat estarà compost per membres de la Corporació i membres qualificats nomenats amb anterioritat per la Corporació Municipal, actuant com a secretari el de la Corporació o el funcionari en qui delegue. La resolució del jurat serà inapel·lable.
10- L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de L’Alcúdia de Crespins. Les obres no premiades seran mostrades en la pàgina web i en el Facebook de l’Ajuntament.
11- El concurs podrà quedar desert si el jurat així ho considera.
12- La devolució dels treballs no premiats serà a partir de dia següent a la presentació oficial del Llibre de Festes de L’Alcúdia de Crespins 2017, durant 10 dies hàbils.
13- L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que pogueren ocasionar-se en les obres presentades.
14- El premi es lliurarà el mateix dia que es lliuren els premis de fotografia i pintura, durant la setmana de les Festes Majors.
  
next