Grans Arbres per a la Vida

Un projecte europeu divulgarà la importància dels boscos i arbres més antics del País Valencià
2 febrer 2013 01:00h
Europa Press / València
 
L’objectiu és conservar els arbres singulars i boscos madurs de la Xarxa Natura 2000 espanyola i la seua àrea d'influència, perquè a l'últim segle, més del 80% de l'arbrat singular espanyol ha desaparegut.
 
La iniciativa implica diferents accions de comunicació, sensibilització i informació, que es desenvoluparan durant els pròxims tres anys. Persegueixen elevar el grau de conscienciació de la societat respecte a la importància d'estos arbres com a reductes de biodiversitat, testimonis del canvi climàtic, generadors de paisatge, dinamitzadors de les economies rurals i eines d'educació mediambiental.
 
Així, la FFRF remetrà a totes les Administracions locals, provincials i autonòmiques de l’Estat espanyol, informació i documentació sobre els mecanismes legals per a la protecció dels arbres i arbredes monumentals. A més, subministrarà als agents clau socials i productius del sector ambiental, agrari i del turisme, informació pràctica per a l'ús eficient d'estos recursos naturals i la correcta promoció; i publicarà quaderns tècnics monogràfics de totes les comunitats autònomes sobre la biodiversitat, normatives i pautes de conservació de l'arbrat singular.
 
Alhora, organitzarà una exposició itinerant sobre la importància d'aquest recurs per a la biodiversitat, que recorrerà les principals ciutats. Elaborarà unes jornades informatives dirigides als ciutadans i organitzacions socials i econòmiques, presents en el territori de la Xarxa Natura 2000.
 
D'altra banda, farà un Congrés Internacional de caràcter científic i tècnic per a transmetre els avanços en la investigació, conservació dels arbres i boscos madurs; i un seminari dedicat a la relació existent amb el turisme i els mitjans de comunicació, per a alertar sobre els riscos de la massificació, millorar les comunicacions i la coresponsabilitat, i promoure la seua posada en valor.
 
La campanya també inclou la producció i emissió de documentals, microreportatges, peces informatives i espots en televisions públiques i privades i el desenvolupament d'una capa informativa d’smartphones per a la geolocalització d'arbres singulars i boscos madurs, amb rutes i itineraris. A més, la FFRF distribuirà a tots els centres educatius de Secundària de l'Estat espanyol, una unitat didàctica específica per a la utilització en l'assignatura de Ciències Naturals.

next