Gandia inicia dimecres les consultes populars

2 desembre 2016 01:00h
L'àrea de Polítiques Amb la Ciutadania posa en marxa la web www.participagandia.org i els espais "Decideix Gandia!" (opinòmetres) als centres socials, l'Ajuntament i la Casa de la Marquesa. El Consell de Participació Ciutadana ha decidit que es preguntarà per la possibilitat de sancionar les conductes incíviques reiterades amb prestacions a la comunitat, la nova ubicació de l'escultura del Tio de la Porra o la continuïtat de les jardineres de la zona inicial del Passeig. La nova web també té apartats per a realitzar-hi propostes, debatre, fer un seguiment de la posada en marxa de les iniciatives aprovades per la ciutadania o sobre les juntes de districte i les associacions veïnals.

Les preguntes
S’hi consultarà, d’una banda, sobre el futur de la coneguda estàtua del Tio de la Porra que es troba a hores d’ara al Jardí de la Casa de la Marquesa, “un lloc amb menys visibilitat i trànsit de persones. Es planteja el canvi d'ubicació d'aquesta obra a un entorn més favorable per a la seua exposició pública”.

La segon qüestió a plantejar serà sobre el sistema de sancions. “Des del govern local es vol saber l’opinió de la ciutadania sobre la possibilitat d’introduir en les sancions per a les persones amb conductes incíviques reiterades la possibilitat de realitzar treballs comunitaris.

I la tercera pregunta afecta al manteniment o no de les jardineres del Passeig de les Germanies. “La darrera legislatura es van situar en la zona inicial del Passeig una sèrie de jardineres per crear una barrera divisòria entre les terrasses dels negocis hostalers i la zona de pas per a vianants. Aquests elements han generat controvèrsia entre qui està en contra de la mesura i a favor de la mateixa, dificultant-se la generació d'un consens entre les postures enfrontades. Per altra banda, la celebració de la Fira del Motor 2016 va suposar la retirada de les jardineres i la ocasió s'aprofità per netejar-les, però la recol•locació està supeditada al resultat de la present consulta”.

Les tres qüestions tindran la mateixa estructura: Una presentació de la pregunta, els arguments a favor i en contra. I, finalment, la votació: A favor, en contra o abstenció.

Sistema de votació: http://www.participagandia.org i “Decideix Gandia!”

Les consultes s’hi podran realitzar mitjançant dos sistemes: D’una banda, els 9 punts “Decideix Gandia!”, que és com es denominaran d’ara endavant els antics ‘opinòmetres’. S’hi instal•laran a tots els centres socials dels barris. El veïnat de la Platja podrà votar al Centre Social del Grau, mentre que els residents al Centre Històric tindran aparells a la Casa de la Marquesa i a l’Ajuntament de Gandia. En tots els casos, funcionaris municipals assessoraran sobre el seu funcionament.

L’altra opció és la nova web www.participagandia.org, a l’apartat “Decidim”. Per a garantir el bon funcionament de la consulta s’haurà d’accedir mitjançant el número de DNI i la data de naixement, que ens identificarà com a empadronats a la ciutat i ens autoritzarà a realitzar la votació. També es controlarà els IP dels dispositius electrònics per a evitar fraus o manipulacions en les votacions.

S’hi podrà votar fins a finals del mes de gener. A principis de febrer es reunirà el Consell de Participació Ciutadana per avaluar i valorar el resultat. Així com preparar les següents consultes que podrien realitzar-se abans de l’estiu.
 
Participagandia.org
El nou portal web de participació ciutadana destaca per la seua accessibilitat i facilitat, ressaltant quatre apartats:

- “Proposem”, on la ciutadania pot plantejar consultes o propostes per a la ciutat i aquelles factibles (per competència i capacitat) es traslladaran per al debat públic i del Consell de Participació. Les que no ho siguen rebran resposta explicativa.
- “Debatem”: Les diferents propostes podran ser debatudes públicament abans de sometre's definitivament a consulta ciutadana.
- “Decidim”: Enllaça directament amb el sistema de votació, al qual s'accedeix amb el DNI i la data de naixement.
- “Realitzem”: Per tal de rendir comptes d'allò que s'ha proposat i aprovat per tal que la ciutadania conega la situació de les seues propostes.
- “Carta de participació”: Dins el procés obert de reforma, els ciutadans poden plantejar possibles modificacions o adicions a l'actual Carta de Participació Ciutadana.
- Associacions veïnas i Juntes de Districte: Tota la informació de les diferents Juntes de Districte. S’hi poden realitzar suggeriments i propostes concretes per a cada barri. En un futur, s'hi habilitarà la possibilitat que les associacions veïnals tinguen el seu espai dins de la web.
- Calendari d'activitats: Un calendari que reuneix les diferents activitats de les associacions i entitats de la ciutat. Així, qualsevol persona es podrà informar i donem a conèixer la realitat d'una ciutat amb un teixit associatiu molt dinàmic en activitats. El correu electrònic per sol•licitar l'aparició de qualsevol activitat al calendari és: participaciogandia@gmail.com
“El cost total del sistema no ha superat els 2.000 euros, desenvolupat principalment a través de recursos municipals propis i rescatant els antics opinòmetres que havien estat retirats, tot i la gran inversió feta per adquirir-los”. El disseny de la web ha estat a càrrec de l’empresa gandiana Comacreativa.

Finalment, el regidor de Més Gandia ha agraït el consens obtingut per la proposta presentada ahir al Consell


 
Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next