Educació engega un projecte pioner d’educació musical per als adults

Actualment les persones adultes només poden accedir a l’educació musical a través de les escoles de música
5 gener 2014 01:00h
RedactaVeu / València

El projecte pilot es durà a terme en col·laboració amb el Conservatori Professional de música Mosén Frances Peñarroja i l'Escola de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi, a la Vall d'Uixó, i assajarà una metodologia dissenyada específicament per al perfil d’aprenentatge musical de l’alumnat adult.

Una vegada analitzats els resultats del projecte i després de comprovar si els efectes són positius, es podrà implantar a altres municipis del País Valencià.

Actualment les persones adultes només poden accedir a l’educació musical a través de les escoles de música, atès que el sistema educatiu musical reglat no la contempla.
Així, l’ensenyament tradicional de música manca d’una metodologia específica i sistematitzada per a aquest tipus d’alumnat, per la qual cosa aquest projecte pretén abordar la programació metodològica i de continguts més correcta i adaptada a les necessitats formatives dels adults.

El projecte es durà a terme en una primera fase fins el pròxim mes de juny i participaran dos grups inicials de 15 persones cadascun, que rebran formació musical durant una hora i mitja setmanal.

Quant als continguts que s’oferiran, en el bloc de competència del llenguatge musical s’ensenyarà solfeig a través de metodologies actives, la competència rítmica, auditiva i vocal, la lectoescriptura, i la competència interpretativa dels instruments.

Quant al bloc de Teoria de la Música, introdueix coneixements teòrics des de la vivència pràctica, història de la música, i iniciació a la improvisació i a les noves grafies.

Finalment, també s’inclouen la competència social i la competència creativa, mentre que al bloc 'Aprendre a aprendre' s’abordarà instrumentació i composició adequades al nivell.

next