Sorteig del portador de la Granà 2017

21 febrer 2017 01:00h
 
El proper dilluns 27 de febrer, a les 09:00 hores, tindrà lloc el Sorteig del Portador de la Graná 2017 , a la sala de plens de l'ajuntament.

Segons recull les Bases del Reglament d'Honors i distincions de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Rafal, si capítol IX: Dels portadors de "la Granà", en l'Article 16.

1.- El títol de portador / a de "la Granà" serà escollit a l'atzar, mitjançant sorteig públic realitzat davant el secretari / a de la Corporació, entre els veïns / es nascuts / des al municipi de Rafal o que residisquen al mateix més de 5 anys i siguen majors d'edat. En el sorteig es triarà un titular i tres suplents per al cas que algun d'ells renuncie.

2.- Els veïns / es nascuts / des al municipi i que no estiguen empadronats i vulguen participar en el sorteig públic han de notificar mitjançant sol·licitud en el registre de l'Ajuntament, adjuntant la partida de naixement.

3.- La persona designada s'ha de comprometre a participar en tot els actes de la setmana santa als quals l'Alcalde la convide.

4.- El / la elegit / a portador / a de "la Granà" serà inscrit / a en el Registre d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Rafal.


 
next