Eleven en un 10% el límit de renda per a obtenir beca universitària

Educació rebaixa les condicions del Ministeri
13 gener 2014 01:00h
RedactaVeu / València

Així, una família de quatre membres amb 43.846 euros de renda podrà accedir a la subvenció. Els nous llindars de renda són els següents: una família d'un membre, 15.839 euros, la de dos membres 27.073 euros, la de tres membres 36.744 euros, la de quatre membres 43.846 euros, la de cinc membres 47.778 euros, la de sis membres 51.228 euros, la de set membres 54.601 euros i la família de 8 membres, 57.928 euros.

Pel que fa als requisits acadèmics, també s'ha reduït el percentatge de crèdits aprovats requerits per a accedir a la beca, al Ministeri, tant en segon curs com en cursos posteriors. D'aquesta manera, els estudiants podran optar a la beca amb un 5% menys de crèdits aprovats que els exigits en la convocatòria estatal.

Les convocatòries que regulen la concessió de beques universitàries per part de la Generalitat es publicaran la setmana vinent en el Diari Oficial valencià (DOCV).

Cal recordar que aquestes beques estan dirigides a universitaris que inicien, o estiguen cursant estudis per a l'obtenció de títol de grau, així com màsters oficials i els cursos d'adaptació i complements de formació que puguen existir per a titulats de primer cicle universitari.

Els alumnes que sol·liciten la beca no han de pagar la matrícula fins que es resolguen les mateixes i solament hauran de pagar les taxes en el cas que es denegue l'ajuda.

Aquest curs, per primera vegada, els universitaris podran pagar la matrícula fraccionada mes a mes. Es tracta d'una de les mesures incloses en la Llei de Mesures Fiscals aprovada per Les Corts.

 
next