Ocupació remetrà una carta amb l'expectativa de pensió als majors de 50 anys

Es tracta d'aportar una informació "aproximada i orientativa"
14 gener 2014 01:00h
Europa Press / Madrid
 
L'objectiu és que cada ciutadà conega amb antelació suficient l'import benvolgut de la seua pensió una vegada finalitze la seua carrera professional, per la qual cosa la informació referent a la pensió pública procedent de les entitats gestores de la Seguretat Social -Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i Institut Social de la Marina (ISM)- es completarà amb la que aporten les gestores de plans i fons de pensions i les mútues de previsió.
 
Fonts de la patronal de les asseguradores Unespa han indicat que estan a l'espera que el Govern definisca el sistema de comunicacions que operarà en la Seguretat Social per a traçar les condicions i criteris a seguir i "arrancar alhora".

Segons han indicat, les asseguradores també informaran amb caràcter anual els seus clients, de forma "semblant" a com ho farà la Seguretat Social, amb la diferència que es tractarà de projeccions sobre aportacions a fons i plans de pensions voluntaris, i per tant, no periòdiques, que afigen una dificultat addicional al càlcul de la futura pensió.

Segons assenyala el Ministeri d'Ocupació, es tracta en tot cas d'aportar una informació "aproximada i orientativa", projectada sota la hipòtesi que el ciutadà continuarà treballant i cotitzant a la Seguretat Social de forma estable i realitzant aportacions als plans i fons que tinguera subscrits, de forma similar a com ho ha estat fent.

A més, Ocupació recorda que aquest pla complix el mandat inclòs al Pacte de Toledo en la reforma de les pensions de 2011, en la qual crida l'atenció sobre la necessitat de traslladar al ciutadà la importància que té la carrera de cotització sobre la seua futura pensió de jubilació i recomana que totes les persones que hagen cotitzat reben, almenys una vegada a l'any, una informació sobre l'import benvolgut de la seua futura jubilació.
 
next