Adquisició i renovació del metro dels jubilats i pensionistes a Albalat dels Sorells

20 setembre 2016 01:00h
La regidoria de Serveis Socials informa que des del 19 de setembre fins al 14 d'octubre es pot renovar o adquirir la targeta del metro per a Jubilats/ades i Pensionistes.

Els/les interessats/ades han de passar-se primer per l'ârea de Tributària per a arreplegar el rebut bancari(amb la targeta de metro, si la tenen). Després han d'anar a l'Espai Cultural amb una fotocòpia del DNI i el rebut bancari pagat.

Si la targeta és nova, han d'aportar una fotografia. Els/les pensionistes han de ser majors d'edat i si tenen menys de 65 anys han d'aportar un document que certifique la seua condició de pensionista o jubilat/ada.

Sol·licitud targeta del metro de Jubilats i Pensionistes d'Albalat dels Sorells
  
next