Procés de selecció d'un auxiliar administratiu a Museros

9 gener 2017 01:00h
GettyImages - Auxiliar administratiu
S'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 3, de 4 de gener  de 2017, l'edicte sobre l'aprovació de la llista definitiva d'admesos del procés de selecció d'un auxiliar administratiu, funcionari interí, la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la convocatòria al primer exercici.
 
Es convoquen tots els aspirants, que hauran de portar documentació acreditativa personal, per realitzar el primer exercici, que correspondrà a les proves psicotècniques, el dia 20 de gener de 2017, a les 10.00 h, als llocs següents:

- Aspirants amb lletra inicial del primer cognom compresa entre l'A i la J (del núm. 1 al núm. 36): biblioteca municipal, situada al carrer Escoles Velles, 1, de Museros.

- Aspirants amb lletra inicial del primer cognom compresa entre la L i la Z (del núm. 37 al núm. 73): Punt d'Informació Juvenil, carrer Major, 17, 1, de Museros.


 
next