Sueca augmentarà la dotació de personal en l'àrea de Serveis Socials

/ Sueca
20 abril 2017 01:00h

El consistori declara els serveis socials municipals “serveis essencials” per garantir l'atenció de qualitat a la ciutadania

L'Ajuntament convoca diferents borses de treball amb perfils professionals de psicòleg, treballador social, educador social, agent d'igualtat i administratiu

L'Ajuntament de Sueca reforçarà l'àrea de Serveis Socials i agilitzarà els tràmits que es realitzen des del departament gràcies a la contractació de nou personal. Això serà possible per la recent declaració dels serveis socials municipals com a “serveis essencials”.

El tràmit, que va ser aprovat per unanimitat el passat mes de març en sessió plenària extraordinària, presentat per Presidència i exposat per la regidora d'Acció Social, Noelia Sisteró, permetrà donar resposta a la necessitat de personal en l'àrea i fer front a les limitacions i les restriccions a les contractacions imposades pel Govern Central. Actualment, la legislació vigent prohibix a les administracions locals incorporar nou personal amb l'excepció d'aquells casos per a cobrir necessitats urgents i inajornables en els sectors prioritaris o que afecten al funcionament de serveis públics essencials.

Sisteró va assenyalar com un tema trascendental esta declaració atés que va reconéixer que la plantilla actual de treballadors del departament és del tot insuficient per fer front al volum dels tràmits que s'assumeixen des de l'àrea. Es tracta, principalment, de garantir l'eficiència i el correcte compliment dels serveis socials municipals, per tal d'aconseguir la millora i la qualitat del servei.

“Tenim població amb un elevat grau de vulnerabilitat i risc social que fan necessària per part nostra una actuació àgil, ràpida i eficaç per fer front a estes necessitats bàsiques i inajornables de la ciutadania. Això només podrem aconseguir-ho amb un increment dels recursos humans” va afegir la titular de l'àrea d'Acció Social. En només tres anys, el consistori ha passat de destinar poc més de 150.000 euros a les ajudes municipals, en 2013, als més de 250.000 euros de 2016, va exemplificar Sisteró, tot recordant que a això se suma també els tràmits de la renda garantida, la pobresa energètica, les ajudes de lloguer i les ajudes a la dependència.

Amb esta decisió, el consistori aconseguirà duplicar la plantilla d'atenció als Serveis Socials Municipals que compta fins ara amb tres treballadors socials, un educador social i dos administratius. La subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana, que es destinarà exclusivament a este fi, permetrà augmentar la dotació amb dos treballadors socials, dos educadors socials i un administratiu més, i d'altra banda, facilitarà també la contractació de dos nous perfils, un psicòleg i un agent d'igualtat.

Convocatòria per a la creació de diverses borses de treball

Amb este motiu, el consistori ha convocat recentment la creació de noves borses de treball per al nomenament de funcionaris interins, per a l'execució de programes de caràcter temporal en esta àrea, amb la finalitat de dotar estos llocs de treball i alhora crear una nova borsa, àgil i actualitzada, per poder suplir ràpidament les baixes que es pogueren produir.

Tots aquells que vulguen concórrer en la convocatòria de creació de les diferents borses podran presentar la seua instància junt amb la documentació requerida fins el pròxim dimarts 2 de maig al departament d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sueca. Les bases i la resta d'informació sobre el procediment de selecció poden consultar-se al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sueca i a la pàgina web www.sueca.es a l'apartat d'Ocupació i Formació (Oposicions i Concursos).

next