El Consell publica les bases de les ajudes al lloguer per a persones amb vulnerabilitat

Se'n poden beneficiar les persones que cobren fins a 7.455 euros a l'any en catorze pagues

La Conselleria de Vivenda ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) les bases que regulen les ajudes al lloguer del 2017 per a persones amb vulnerabilitat. Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones que compleixen els requisits de límit d'ingressos dels sol·licitants, que no podran superar en tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Enguany, aquest indicador és de 7.455,14 euros a l'any, en catorze pagues.

També hi ha un import màxim del lloguer per a accedir a les ajudes. Per exemple, a les ciutats de València i Alacant, l'import del lloguer no podrà superar els 500 euros al mes.

Les subvencions poden arribar al 40% del preu del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals. Per primera vegada, enguany, la Generalitat farà una aportació addicional d'un 10%, fins a un màxim de 3.000 euros, per a persones amb especial vulnerabilitat. Se subvencionaran totes les factures de lloguer des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2017.

Segons la directora general de Vivenda, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, la convocatòria d'aquestes ajudes s'ha pogut avançar al mes d'abril "gràcies a la previsió pressupostària de la Generalitat, ja que aquest any és de pròrroga i el ministeri va molt lent en els terminis per a firmar els convenis".

Beneficiaris i procediment

La partida econòmica total per a aquestes ajudes ascendeix dels 7,9 milions d'euros de l'any passat als 8,5 milions d'enguany. A més "s'han ampliat els grups prioritaris", segons Torró. A més de les persones afectades per un desnonament, els joves menors de 30 anys i les famílies monoparentals i nombroses, aquest any també tindran prioritat les persones amb diversitat funcional, les dones víctimes de violència de gènere, els joves extutelats i les persones amb renda garantida de ciutadania reconeguda.

També tindran prioritat les persones que estiguen al Registre de Demandants de Vivenda contemplat en la Llei per la Funció Social de la Vivenda. A més a més, també podran optar a les ajudes els ciutadans de tots els municipis valencians, amb independència de la seua grandària.

Una altra novetat d'enguany és que les ajudes es podran tramitar de manera telemàtica, no només presencial. Els interessats poden realitzar un preregistre mitjançant l'aplicació informàtica o demanar cita prèvia als servicis territorials de les tres demarcacions provincials.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.

Publicitat
Publicitat