Un pas més per a la construcció de la variant d'Oliva

El Ministeri de Medi ambient aprova l'Informe d'Impacte Ambiental de la Connexió Sud d'Oliva entre l'AP7 i la carretera N332
/ Oliva
25 abril 2017 01:00h
Milers de vehicles passen per la N-332 que travesa Oliva
El Ministeri de Medi ambient ha emés l'informe d'impacte ambiental favorable a la Connexió Sud d'Oliva de la Variant de la Safor, amb el qual es fa un pas més per a la licitació d'aquest projecte, reivindicació històrica de la comarca.
El BOE de 25 d'abril de 2017 ha publicat definitivament la resolució de l'Informe d'Impacte Ambiental del projecte, el qual determina que no és necessari que el projecte se sotmeta a Avaluació d'Impacte Ambiental, ja que no té efectes significatius sobre el medi ambient.
L'alcalde d'Oliva, David González, s'ha posat en contacte amb els representants dels ministeris de Medi Ambient i de Foment per a reivindicar l'impuls dels tràmits administratius que resten perquè la construcció de l'enllaç sud d'Oliva siga una realitat com més prompte millor. També ha informat tots els portaveus dels grups polítics de la corporació, que han celebrat la notícia, alhora que s'han mostrat cautelosos a causa de l'historial d’endarreriments que està patint l'expedient.
Els portaveus dels grups polítics de la corporació han celebrat la notícia alhora que s'han mostrat cautelosos a causa de l'historial d’endarreriments

A partir d'ara, el Ministeri de Foment disposa de 4 anys, com a màxim, per a iniciar les obres. En cas contrari, tots els tràmits ambientals s'hauran d'iniciar de nou. En qualsevol cas, el secretari general d'Infraestructures ha reiterat que es tracta d'un projecte prioritari per a l'equip actual del Ministeri.

Estat de l'expedient i tramitació pendent

El projecte de traçat de la denominada Connexió Sud d'Oliva va estar aprovat provisionalment amb data 19 de desembre de 2014 i publicat el 17 de gener de 2015. Compta amb un pressupost base de licitació de 28,90 milions d'euros. Segons el mateix anunci, l'objecte del projecte és executar, utilitzant l'AP7, una variant de l'actual travessia de la carretera N332 d'Oliva. Consta d'una carretera bidireccional de 2,6 quilòmetres, amb dos carrils de 3,50 m d'amplària i vorals d'1,5 m. Està previst realitzar un enllaç tipus trompeta amb l'AP7 i un enllaç amb glorieta inferior a la connexió amb l'actual carretera N332.
Els veïns d'Oliva suporten cada dia el pas de milers i milers de vehicles, molts d'ells camions, cosa que suposa molèsties, contaminació i perill.

El projecte preveu la restauració ambiental i la integració paisatgística de les zones afectades per les obres, la qual inclou la revegetació amb espècies autòctones existents en la zona d'actuació. D'altra banda, es procedirà al trasplantament de 10 de les palmeres afectades pel projecte a les glorietes projectades, on també es realitzaran plantacions d'exemplars de margalló, mentre que la resta de palmeres es posaran a la disposició de l'Ajuntament d'Oliva per a la seua col·locació en els llocs que determine l'organisme.

La resolució de l'Informe d'Impacte Ambiental, en els termes especificats en dit informe, ha descartat la necessitat del tràmit de l'Avaluació d'Impacte Ambiental, la qual cosa suposa un avanç important en tota la tramitació.
El projecte preveu la restauració ambiental i la integració paisatgística de les zones afectades per les obres

Ara, amb aquesta resolució, ja és possible la contestació a les al·legacions presentades en el seu dia al Projecte de Traçat per a continuar l’expedient administratiu. Les al·legacions ja estan informades pel Ministeri de Foment i en les pròximes setmanes, segons la informació facilitada pel Ministeri de Foment, es procedirà a l'aprovació definitiva del Projecte de Traçat, alhora que es contesten les al·legacions.

A partir d'eixe moment, es procedirà a l'aprovació del Projecte Constructiu, que ja està redactat, segons ha informat el ministeri. Amb l'aprovació del Projecte Constructiu, que no comporta publicació, s'iniciarà la fase d'expropiacions per a després procedir a la fase de licitació i a l'adjudicació definitiva. Tot i que reconeixen que el projecte és prioritari, des del Ministeri de Foment s'ha evitat concretar un calendari aproximat d'actuació.
next