El Consell crea el grup de treball contra el despoblament

La Comissió tindrà un caràcter interdepartamental i aprovarà una estratègia plurianual
/ València
28 abril 2017 01:00h
Dues treballadores municipals d\'Alpuente fent activitats amb les persones majors del llogaret La Cuevarruz.

El Consell ha aprovat el decret pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la lluita contra el despoblament dels municipis valencians. Aquest grup de treball s'encarregarà d'elaborar i de proposar a l'executiu l'aprovació d'una estratègia plurianual amb l'objectiu de paliar aquest problema, així com el seguiment i control de les iniciatives i actuacions que se'n deriven. 

La comissió haurà d'elaborar el diagnòstic, la identificació i la definició de les zones i municipis amb risc de despoblament i sotmetre-la a la consideracio del Consell, així com elaborar i proposar l'aprovació d'un pla integral, amb un horitzó com a mínim de quatre anys per a l'ilmpuls demogràfic, econòmic, social i cultural dels pobles considerats en risc de despoblament.

A més, s'encarregarà de coordinar els programes sectorials dels diferents departaments que intervinguen en el pla, així com de realitzar el seguiment i de controlar les actuacions que es deriven del pla. Així mateix, emetrà un informe anual en què s'inclourà una anàlisi dels indicadors demogràfics i socioeconòmics dels municipis en risc, així com el seguiment i l'avaluació de les mesures adoptades.

La proposta del Consell inclou també la creació d'un fòrum en el qual els diferents departaments que integren el Consell, les entitats locals, les universitats, els agents socials i les associacions afectades o vinculades a la problemàtica informaran sobre les diverses iniciatives que hagen adoptat. 

next