El Vallet de Puçol, barri responsable i solidari

/ Puçol
22 maig 2017 01:00h
Reunió entre els veïns del barri del Vallet i l\'Ajuntament de Puçol

El barri del Vallet de Puçol va sorgir a partir dels processos d’immigració que des dels primers anys de la postguerra van anar modificant significativament la població. El 1953 es va iniciar la construcció de la factoria Cointra i fou a partir de 1956 quan l’activitat de la fàbrica i la construcció de blocs de vivendes per als seus treballadors –en règim de lloguer i una posterior venda– va polaritzar el barri entorn de la vida de la factoria. Les formes de vida dels anys 60 en un barri obrer, dins dels paràmetres de la cooperació solidària entre iguals i que donen origen també a la Parròquia de Santa Marta, van generar un tipus de costums, una consciència de classe i valors, que van perdurar fins als anys 70.

El barri va anar patint certs canvis a partir dels anys 90: s’hi edificaren nous blocs de vivendes que continuen limitant amb el barranc, es va iniciar l’equipament dels Servicis Públics, es va planificar un gran parc com a prolongació nord del barri, cap al polígon industrial, etc.

Les circumstàncies del barri del Vallet el defineixen com un enclavament socioeconòmic on gran part de la població es troba en els límits d'allò que els indicadors socials consideren de risc o exclusió social.

Al deteriorament urbanístic clarament visible d’un barri dissenyat en els anys 50-60 s’afegeix també el deteriorament poblacional: d’aquell barri obrer basat en el veïnat solidari s’ha passat a un barri que mescla antics immigrants ja jubilats i que lloguen les vivendes a preus baixos amb gent amb pocs mitjans econòmics. Mentrestant, les noves generacions del territori han prosperat i l'han abandonat.

Itineraris d’integració i inserció sociolaboral

El projecte "Realització d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació de risc i/o d’exclusió social" s’inclou com un dels tres vessants bàsics d’actuació del projecte “El Vallet, barri responsable i solidari” que l’Ajuntament de Puçol ha posat en marxa amb la col·laboració, entre d'altres, de la Universitat de València.

El projecte subvencionat és un dels 15 aprovats per la Vicepresidencia i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i que compta amb una financió del Fons Social Europeo del 50%.

L’objectiu general és combatre les situacions de pobresa i risc d’exclusió social per mitjà d’accions que articulen un mètode d’intervenció individualitzat que integre els recursos i servicis necessaris per a atendre les diverses problemàtiques que dificulten l’accés efectiu de les persones amb risc d’exclusió social al Mercat de Treball, i amb això millorar les seues opcions d’integració sociolaboral. Els objectius són: disposar de mecanismes d’intervenció per al tractament integral de les necessitats de les persones, millorar la situació sociolaboral i les opcions d’integració de les persones en risc i exclusió social i treballar en xarxa per a l’articulació operativa i la coordinació de servicis i recursos d’inserció laboral.

L’objectiu general és combatre les situacions de pobresa i risc d’exclusió social per mitjà d’accions que articulen un mètode d’intervenció individualitzat

Les altres dues línies d’actuació són la dimanització comunitària i l’actuació paisatgística, que es desenvolupen de manera simultània a les actuacions per la inserció sociolaboral de persones en risc o exclusió social.

Programes d’actuació per a la dinamització comunitària i paisatgística: Cointra, Essència Viva

En la voràgine del dia a dia, i amb la rapidesa amb què se succeeixen els mesos i els anys, a algú li pot paréixer que dels 60 anys del procés de creació i desaparició de la Fàbrica Cointra i de les circumstàncies a què va haver de fer front el col·lectiu humà que va desenvolupar la seua vida al voltant de la fàbrica ja no hi queda res. Però no és així: es conviu amb moltes d'aquelles persones que van tindre el seu protagonisme en aquests processos i que sembla que després de l'enderrocament físic de la fàbrica hagen caminat molt més ràpidament cap a la seua desaparició.

“El fet de no tindre en compte eixe passat tan recent, que encara està present i que viu en eixes persones que amb nosaltres conviuen, és cometre l'error d'ignorar les arrels sobre les quals tots els individus i els col·lectius en què aquests es desenvolupen deuen de tindre el seu fonament”, segons fonts municipals. La identitat individual, la pertinença de grup, la constitució dels projectes de futur, s'assenten amb aquells que van vindre abans i necessitem la seua aportació per a moltes de les coses que ens importen, així com també per a continuar-los volent i no arxivar-los en el magatzem de les coses inservibles.

Les aportacions dels majors tenen plena validesa. La igualtat de totes les persones també cal aplicar-la amb els majors, amb els que es van jubilar d'una vida activa dura com la de la fàbrica.

Recollir en un treball col·lectiu les aportacions de tots els que van participar en el procés de la fàbrica i el barri –també i especialment les dels majors– permetrà portar a la pràctica un poc més eixe concepte d'igualtat entre les persones i els sectors de la població que conformen Puçol.

Articulació dels treballs

L'articulació operativa dels treballs es realitzarà basant-se en una taula de participació sorgida a partir dels contactes amb els diversos col·lectius i focus d'opinió del col·lectiu centrat en els processos de Cointra i del barri.

Aquesta taula, que ha eixit a partir de la 1a convocatòria, estarà formada per un representant dels diferents grups que col·laboraran en la fase inicial del projecte: jubilats majors, prejubilats, exalumnes de l'escola d'aprenents, dones treballadores, personal d'oficines, sindicalistes, tècnics, etc.

Reunió de veïns del Vallet amb responsables municipals

La taula anirà gestionant el material aportat en les sessions de permanència que es realitzaran en un centre públic municipal (Servicis Socials, Casa de Cultura, Edifici el Vallet…) i treballarà amb un calendari que puga fer possible tant la realització de l'esdeveniment final com la publicació o l'elaboració d'audiovisuals i material gràfic, així com la deguda difusió de tots els treballs.

Difusió social del projecte

La presència del projecte en el barri serà constant, tant per les persones i agents socials implicats com per la col·laboració social que esperen saber generar. Aquesta mateixa presència del projecte serà extensible a altres nuclis del poble, amb l'objecte de generar una expectació i un eco social que dignifique el resultat.

Objectiu general

En un medi urbà i paisatgístic deteriorat, tant per l'antiguitat de les edificacions com per les dificultats de manteniment que tot això suposa a l'hora d'aconseguir nivells acceptables de qualitat de vida, actuar sobre la imatge del barri suposa un repte necessari per a identificar punts de partida que dignifiquen i valoren tant els seus espais físics com el col·lectiu que allí viu o que d'allí se sent.

Objectius:

- Contribuir a reinventar la imatge social d'un barri deteriorat però molt transitat per la gent i que ocupa un lloc central en el poble.

- Potenciar l'autoestima de les persones que viuen o es mouen en el barri a través d'accions que aporten un valor cultural i simbòlic nou.

- Aconseguir fer del Vallet un referent cultural com a barri implicat en processos de canvi i en la millora de la vida de les persones, com a itinerari a visitar, com a medi en què es desenvolupen entitats i associacions d'interés social o com a memòria viva d'un barri amb consciència.

- Explicar i difondre plàsticament missatges de contingut social instal·lats en diferents punts del barri com a dinàmica participativa d'interrelació autors/espectadors

- Possibilitar la renovació de missatges basant-se en un treball amb gent del barri plantejat com a accions d'expressió estètica, plàstica, literària, musical…

Fases del treball

Plantejament i disseny de l'actuació “Reinventa el teu barri” com a programa dins del projecte "Vallet, barri responsable i solidari”.

Accions de difusió i treballs previs:

- Actuació plàstica en la Passarel·la (juny del 2016), a través d'un mòdul reduït de 8 joves.

- Mural d'un pas de zebra imaginat en la Travessia del Vallet i dos murals-frase al carrer d'Ildefonso Ferro amb el Mòdul I (10 joves) el dia 28 de març. Accions realitzades al mateix temps que la publicitació activa i el repartiment de fullets del projecte "El Vallet en dia de mercat".

Intervencions interculturals

-Per primera vegada, l’Ajuntament ha tret una convocatòria de subvenció per a projectes de cooperació social i col·laboració d’agents socials en el projecte.

Recentment, una trentena de persones vinculades a Cointra i el Vallet s'han reunit amb representants de l'Ajuntament de Puçol en un esmorzar de treball de cara a decidir quins projectes s'abordaran en el futur dins del programa “Vallet, barri responsable i solidari”. Aquest col·lectiu de treball és el germen de la futura mesa de cooperació Cointra, Essència Viva, que serà l'encarregada d'engegar una exposició per a setembre.

Barri del Vallet a Puçol

“L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la cohesió social en tots els sectors de la població i en aquest sector també es troba la nostra gent gran, que encara pot aportar molt al nostre municipi i és qui millor pot treballar per aquest projecte”, assenyala la regidora Mar Mazo.

La regidora afirma que vol “valorar les persones i famílies que van treballar i van conformar el col·lectiu humà en Cointra, així com tots els moviments socials que es van produir per a així poder incorporar la memòria immediata com a factor imprescindible per a analitzar i entendre els processos de desenvolupament no solament del barri del Vallet, sinó del nostre municipi des dels anys 50 fins a 2010”.

Mar Mazo: “L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la cohesió social en tots els sectors de la població i en aquest sector també es troba la nostra gent gran”

Una exposició de fotos, un documental i un centre social són tres de les idees amb les quals ja s'està treballant, encara que la decisió final sobre quins projectes s'engegaran dependrà en gran manera del grau d'implicació de Cointra, Essència Viva, formada pels mateixos veïns del Vallet i els antics treballadors de Cointra, empresa que es va encarregar, més de mig segle, de dinamitzar no solament la zona, sinó pràcticament tot el poble.

next