Els metges de la sanitat pública hauran d'autoritzar si es deriven pacients a l'IVO

La Conselleria de Sanitat concerta l'assistència de 30.000 pacients oncològics a l'any per 53,7 milions d'euros
/ València
13 juny 2017 01:00h
Una habitació de l\'Institut Valencià d\'Oncologia

La Conselleria de Sanitat preveu concertar l'assistència integral de 30.000 pacients oncològics a l'any, dels quals un 15% són casos nous i la resta, pacients en tractament o en seguiment. L'import del concert és de 53,7 milions d'euros, si bé aquesta xifra és orientativa, atés que el preu real quedarà fixat pels servicis prestats efectivament.

L'acord, publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tindrà una durada de tres anys i podrà prorrogar-se de forma successiva, anual i de mutu acord, fins a una durada màxima de 10 anys. En la resolució es declara la urgència de la convocatòria. 

Fins ara, l'assistència als pacients oncològics la realitzava l'Institut Valencià d'Oncologia (IVO). Ara haurà de ser un professional de la xarxa pública qui autoritze derivar pacients a l'entitat concertada. L'acord inclou la confirmació diagnòstica, el tractament oncològic i el seguiment posterior dels pacients fins un màxim de cinc anys i preveu que entre el 20% i el 25% del total de pacients atesos requerirà un ingrés hospitalari.

Sancions en cas d'incompliment de contracte

A més, les condicions estableixen que la primera consulta no es demorarà més de set dies naturals des de la data de petició d'atenció i que l'inici de l'assistència no superarà els 10 dies des de la data de la primera consulta. L'entitat haurà d'informar cada mes a l'administració dels temps de demora i els incompliments de condicions seran sancionats amb penalitzacions de 50.000 euros si són lleus, de l'1% de la facturació anual si són greus o del 2% de la facturació si són molt greus.

El 31 de desembre del 2016 va finalitzar el concert que tenia l'IVO amb la conselleria i amb el nou concurs. La Fundació IVO ha assenyalat que està estudiant "fil per randa" les noves condicions per a decidir si es presenta al concurs.

next