Només el 28% de la ciutadania parla sempre valencià

Un sondeig de la Generalitat assenyala que el 60% dels enquestats se senten tan espanyols com valencians
20 juny 2017 01:00h

L'"Enquesta de valors de la Comunitat Valenciana" que ha realitzat l'empresa Emer GFK per a la Generalitat ha donat a conéixer, entre d'altres dades de caràcter sociològic, que el nombre de valencians que empra la llengua pròpia en el seu dia a dia supera lleugerament un quart de la població. Exactament, un 27,6% dels enquestats parlen valencià sempre o quasi sempre. En l'altre extrem, un 19,8% de la població només parla castellà, mentre que entre els qui empren la llengua pròpia en "ocasions" o no el parlen però l'entenen se situa més de la meitat de la ciutadania del País Valencià.

L'estudi, que es va presentar aquest dilluns a La Nau de la Universitat de València, pren una mostra de 2.018 valencians majors de díhuit anys als quals se'ls va fer una entrevista presencial. El mostreig està repartit al llarg del territori –a la demarcació d'Alacant, 685; a la de Castelló de la Plana, 405; a la de València (excepte la capital), 635 i, al cap i casal, 293– i les dades del treball daten d'entre el 20 de febrer i el 10 de març d'aquest any.

L'enquesta contempla fins a 28 preguntes sobre valors socials i educatius, vincles i fílies, consum i nivell d'informació, sobre opinions al voltant de la situació econòmica, la igualtat, el món laboral i sobre preocupacions i situacions socioeconòmiques, així com unes altres 10 qüestions per a crear el perfil sociodemogràfic de l'estudi. A més, d'entre aquestes, algunes centren el seu interés en la percepció que té l'individu del seu territori: en el seu lligam territorial, la percepció de la corrupció, la importància i riquesa del País Valencià respecte al conjunt de l'Estat, la imatge del territori, l'ús de la llengua, el sentiment de pertinença i l'organització territorial.

Identificats amb la humanitat

La majoria de valencians es defineixen políticament centristes (un 33,4%). Paradoxalment, aquells que es reconeixen d'esquerra i els qui no s'identifiquen amb cap pol polític són quasi la mateixa quantitat de gent (un 10% són d'esquerres i un 10,6% no ho saben o no contesten). Crida l'atenció que segons l'estudi d'Emer G.F.K, la gent de dretes seria quasi residual, amb un 3,2%.

La filiació religiosa guanya amb un 54,3% i d'aquest percentatge són indiscutiblement cristians un 90,7%. A més, el 8,7% de la població valenciana se sent identificada amb la humanitat. Per davall d'aquest lligam universal, la identificació dels valencians amb Espanya és el segon vincle més fort, amb un 8,6%, mentre que un 8,1% se senten identificats amb el País Valencià o amb el seu poble. Tan sols un 7,3% se senten identificats amb Europa i, un 6,5%, amb els països de parla hispana. Per últim, la identificació dels valencians amb els territoris de llengua catalana és el més baix amb un 3,1%. Una dada: el 42% dels enquestats afirma no sentir-se gens identificat amb altres territoris de parla catalana.

Llengua i sentiments

La majoria de valencians afirmen que o parlen en ocasions la llengua pròpia, o parlen castellà però són capaços d'entendre-la. Només un 27,6% de la ciutadania parla valencià sempre o quasi sempre, mentre que un 25,8% és castellanoparlant però empra el valencià ocasionalment. La majoria dels valencians són castellanoparlants, un 32,8%, ara bé, poden entendre la llengua del territori on viuen. El 13,8% només parlen castellà.

Aquestes dades disten de les que oferia l'"Enquesta d'ús i coneixement del valencià de 2015", que indicava una situació més optimista envers la llengua pròpia del territori. Amb una mostra que recollia aquesta qüestió entre ciutadans de com a mínim quinze anys, l'estudi impulsat per la Conselleria d'Educació indicava que un 40% dels enquestats creien que el valencià en aquell moment s'usava molt (un 28%, bastant, i un 21%, normal).

Només un 1,5% dels preguntats per l'actual enquesta de valors se senten únicament valencià. Els sentiments de pertinença són, majoritàriament, amb un 55,9%, de persones que se senten tan espanyols com valencians. Entre aquesta quantitat de xifres, hi ha un 16,1% de la població que se sent únicament espanyola i un 10,8% que se sent més valenciana que espanyola, així com un 9,5% que se sent un poc més espanyola que valenciana.

Corruptes, importants i rics

Quasi un 58% dels enquestats estan molt d'acord o d'acord que al territori valencià hi ha la mateixa corrupció que a la resta de l'Estat. Ara bé, un 72% estan convençuts (molt d'acord o d'acord) que la imatge que tenen a l'Estat del País Valencià és que la corrupció està generalitzada. Per a més d'un 65% dels valencians, el seu territori és dels més importants del conjunt de l'Estat i per a més del 57% dels valencians el seu territori és ric.

Continuisme

Per a gran part del enquestats, és a dir, un 41%, la imatge del País Valencià és igual que fa un any. Ha millorat segons un 27,7% i un 26,9% creuen que ha empitjorat. Amb aquesta percepció continuista de les coses s'enfoca l'organització territorial de l'Estat. Per a un 39%, l'organització autonòmica actual és correcta. Entre els qui demanen més centralisme i més autonomisme hi ha poca diferència: un 17,8% volen un govern central únic, mentre que el 17,3% aposten per més autonomia de la que hi ha actualment. Un 10,3% veuen que caldria restar-li competència a les autonomies, encara que el format els convenç. Finalment, un 6,1% atorguen la possibilitat que les autonomies, en un moment donat, puguen convertir-se en un estat independent.

next