45.000 valencians podran beneficiar-se de les noves prestacions d'inclusió el 2018

El Consell aprova el projecte de Llei de Renda Valenciana
/ València
30 juny 2017 01:00h

El ple del Consell ha aprovat, aquest divendres, el projecte de Llei de Renda Valenciana d'Inclusió, que regula l'engegada d'una nova prestació que substituirà la renda garantida de ciutadania. Aquesta nova normativa ampliarà els requisits per a poder accedir a l'ajuda i el temps de cobertura, la qual cosa s'estima que permetrà passar dels 20.000 titulars als 45.000 el 2018.

L'objectiu d'aquest projecte, segons fonts de la Generalitat, és oferir una resposta "digna i de justícia" a les realitats de carència, de vulnerabilitat i de precarització que han produït "un alarmant increment de l'exclusió social i un debilitament de la cohesió social" al País Valencià. El cost econòmic previst en el projecte de llei per al seu compliment en els tres pròxims anys s'eleva a 650 milions d'euros.

La nova normativa introdueix novetats significatives, com ara la de preveure la possibilitat que la renda tinga caràcter indefinit, quan fins ara hi havia un límit de 3 anys.

El projecte de llei també preveu la creació de diferents tipus de renda: una, complementària del treball o de les prestacions que no arriben al 80 per cent del salari mínim interprofessional, i, una segona, d'Inclusió Social, que es concedirà en funció d'una valoració individual de la persona sol·licitant i que variarà en funció de diversos aspectes. Així, l'import d'aquesta serà de 532 euros en el cas d'un titular, enfront dels 385 actuals, tant en els casos en què la persona no necessite un itinerari d'inserció o d'acompanyament com en aquells en què sí que ho requerisca. En aquest últim cas, si el sol·licitant renuncia voluntàriament a realitzar-ho, mantindrà l'ajuda, però es reduirà fins als 266 euros.

Amb la nova llei, el govern valencià converteix la renda en un instrument "que realment permet a les persones refer el seu projecte de vida i també acabar amb la burocràcia i la gestió dispersa", de manera que s'aconsegueix una major eficàcia en la lluita contra la pobresa, segons les mateixes fonts. 

A més, la nova normativa implica una renda que arribarà a més persones, ja que es flexibilitzen els requisits d'accés, de manera que solament és necessari un any d'empadronament, enfront dels 24 mesos actuals. A més, exigeix únicament la residència efectiva al País Valencià per a tenir dret a la mateixa. També amplia l'edat per a poder sol·licitar-la, als 18 anys, alhora que s'elimina el límit d'edat per a percebre-la, quan ara era només per a persones d'entre 25 i 65 anys.

Entre les millores que recull el text, també s'inclou la redefinició de les unitats de convivència, de manera que, ara, dues unitats de convivència podran tenir el mateix domicili, sempre que els serveis socials així ho consideren. A més, amb aquesta norma, se simplifica la tramitació i s'estalvia gestió burocràtica, de manera els ajuntaments s'encarreguen de fer les valoracions de les persones demandants de la renda i els serveis centrals de la Conselleria, de la gestió.

next