El Tribunal de Comptes investiga les ajudes atorgades pel PP de Riba-roja a l'equip de futbol local

/ Riba-roja de Túria
6 juliol 2017 01:00h
Alfonso Rus en la inauguració del camp de futbol de Riba-roja

El Ministeri Fiscal ha traslladat al Tribunal de Comptes les presumptes irregularitats i deficiències trobades pel Síndic de Comptes després d'analitzar els comptes del pressupost de 2014 elaborat i executat per l'anterior govern del Partit Popular. El màxim òrgan fiscalizador valencià va traslladar les seues investigacions després de descobrir indicis de possible responsabilitat comptable.

El Tribunal de Comptes ha nomenat un delegat instructor que s'encarregarà de determinar les possibles responsabilitats en què van poder incórrer, presumptament, els anteriors governants de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, encapçalats per l'exalcalde Francisco Tarazona, i del qual formava part l'actual portaveu del PP María José Ruiz, en l'execució dels comptes de l'any 2014.

La investigació del Ministeri Fiscal primer i del Tribunal de Comptes tracta també de dilucidar les deficiències i irregularitats en la concessió d'una subvenció de 32.000 euros concedida al club esportiu Riba-roja de Túria CF, que incomplia de forma reiterada la llei procedimental per a la concessió de l'ajuda i la posterior justificació de la mateixa, tal com preveu l'ordenament jurídic en l'àmbit local, entre els anys 2013 i 2014.

L'anàlisi exhaustiva subratlla que la Junta de Govern local va concedir l'ajuda el 7 de maig de 2014 i, al mateix temps, es va aprovar la justificació de la mateixa, encara que, paradoxalment, va ser pagada en l'exercici de 2013. El conveni de col·laboració es va aprovar el 7 de maig, és a dir, un dia després de la concessió per a "donar suport al Club de Futbol Riba-roja de Túria en totes les seues activitats".

El Síndic aclareix que l'objecte del conveni "no compleix els requisits" i, a més, el pagament material de la subvenció es va realitzar el mateix dia de la signatura del conveni.

El Ministeri Fiscal subratlla que el 15 d'octubre de 2014, l'ajuntament va donar per justificada la subvenció de 32.000 euros i va requerir les obligacions contingudes en la clàusula del conveni. El club esportiu va presentar com a justificació una factura de 22.503 euros i un certificat expedit pel secretari de l'entitat en matèria de despeses per un muntant global de 12.227 euros. "La certificació no reunia els requisits de l'article 30 de la llei general de subvencions, per la qual cosa no va haver de ser admesa per l'ajuntament", afig l'informe.

Una altra de les irregularitats se centra en la gestió per part de la Junta de Govern local, que admetia "la justificació sense que pels servicis de la corporació s'haja comprovat l'adequat acompliment per part del beneficiari de totes les obligacions estipulades en el conveni; per tot açò, ambdues qüestions figuren com a objeccions en els informes de la intervenció municipal".

Ampliació de la subvenció

A més, la Fiscalia trasllada al Tribunal de Comptes una altra possible irregularitat detectada pel Síndic de Comptes en acordar la Junta de Govern Local "una ampliació de la subvenció de 3.000 euros, però sense fer-se referència a l'aprovació d'un nou conveni de col·laboració, que es va signar l'endemà. El pagament es va realitzar el 20 d'octubre i es va incomplir una altra vegada la llei general de subvencions".

Aquesta irregularitat s'afegeix a una altra que conté el mateix informe tècnic sobre els comptes analitzats en el pressupost de 2014, en què cal destacar l'existència de pagaments sense justificar per valor de 2,4 milions d'euros que s'arrosseguen des de l'any 2002 en cadascun dels comptes municipals, tot i que aquesta anomalia ja es va posar de manifest en la fiscalització de l'exercici de 1999.

L'equip de govern de Riba-roja de Túria considera que el trasllat de la Fiscalia al Tribunal de Comptes "corrobora les recerques del Síndic de Comptes, en les quals es posen de manifest múltiples irregularitats en la gestió municipal del govern del Partit Popular. Per açò, el ple ha aprovat una proposta de l'executiu local en què es reclama una fiscalització exhaustiva entre els anys 2010 i 2013".

El govern local ha agraït "la labor que desenvolupen amb absoluta independència i transparència les institucions encarregades de fiscalitzar la gestió econòmica de les administracions públiques, per això és necessari un suport perquè continuen conservant la citada independència al marge de possibles pressions externes".

next