Formes genèriques i mots com 'sororitat' i 'feminisme', l'estil d'Àpunt contra el llenguatge sexista

El llibre d'estil de la Corporació prohibeix l'emissió de publicitat que puga contradir els principis d'igualtat de gènere
/ València
11 juliol 2017 16:57h
En la imatge, el consell rector de la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

L'esborrany del llibre d'estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), presentat ahir, fa un especial èmfasi en la lluita contra la desigualtat de gènere i els estereotips. Al document es destaca que "la llengua, com a reflex de l'opressió contra les dones, ha consolidat uns papers sexuals estereotipats, que sovint s'han assumit com a propis sense cap consideració crítica".

Per tal d'eradicar el llenguatge sexista, la CVMC exposa una sèrie d'estratègies. Per exemple, es recomana usar formes genèriques i substantius col·lectius com 'alumnat', 'clientela', 'espècie humana', 'humanitat' o 'plantilla'. I, quan no hi haja genèrics col·lectius o abstractes, la solució és recórrer a una perífrasi. Així, el manual indica que 'els valencians' és inadequat, mentre que l'opció adequada seria 'el poble valencià'. En el cas de noms de professions, titulacions i càrrecs, es suggereix substituir la persona per l'acció, la funció o l'organisme o la unitat administrativa. És a dir, 'qui exerceix l'alcaldia' en lloc de 'l'alcalde'. 

Parlar d''ella ha sigut nomenada' i d''ell ha pres possessió' tampoc serà el més adequat en aquesta nova radiotelevisió, ja que suposa un tractament asimètric en el tractament de dones i homes com a subjecte d'acció. I no es parlarà de 'la dona' sinó de 'les dones' per a referir-se a "subjectes històrics reals en tota diversitat" i per a mostrar "la pluralitat, l'heterogeneïtat i les identitats reals". A més, no s'haurà de parlar de les dones referint-se a 'senyora de' o 'viuda de' per tal d'evitar suggerir una relació de dependència d'aquestes respecte dels homes. A banda d'aquestes recomanacions, el llibre d'estil també destaca que la plantilla de la CVMC haurà de promoure la difusió de termes com 'feminisme', 'moviment feminista', 'lluita feminista' o 'sororitat'.

Periodisme amb perspectiva de gènere

Els mitjans de la CVMC hauran de parar compte amb les desigualtats que fan "invisibles" les dones i que "minimitzen les seues aportacions". Per tal de garantir uns continguts amb perspectiva de gènere, en el document es preveu la creació d'una base de dades d'expertes que haurà de ser consultada per a qualsevol tipus d'informació, així com la creació d'una comissió d'expertes en igualtat dins del Consell de Redacció i del Consell de la Ciutadania. A més, la CVMC exigirà alguna formació en feminisme quan es tracte de responsables de redacció de notícies relatives a la desigualtat de gènere.

El llibre d'estil indica que, en els continguts informatius, caldrà mostrar distints models de dona, pel que fa a l'edat, la raça, l'estatus i la capacitat física. I, en aquells debats sobre temes que afecten especialment les dones, com ara la violència masclista, s'haurà de donar veu als diferents feminismes. També es demana que es destaquen aquells temes atribuïts tradicionalment a les dones, com ara la cura de les persones, l'artesania o la moda. A més, es destaca la singularitat de la situació de les dones en els conflictes armats, en la religió, en l'esport o en el treball.

La CVMC exigirà alguna formació en feminisme quan es tracte de responsables de redacció de notícies relatives a la desigualtat de gènere

Quan s'entrevisten dones s'haurà d'evitar preguntar-los sobre la maternitat o la parella, mentre que sí que es recomana preguntar als homes per aquestes qüestions si es vol destacar aquest paper social. Tampoc no es parlarà de la bellesa o de l'edat de les dones si no tenen rellevància amb el contingut de l'entrevista. També s'explicita que les professionals no hauran de ser discriminades en funció dels cànons estètics dominants i que la informació no sustentarà models on l’èxit professional i la feminitat es presenten com a excloents, però tampoc on l’èxit femení s'associe amb la bellesa i la sensualitat.

Esborrar el sexisme de la publicitat

La prostitució o qualsevol forma d'explotació o servei sexual no tindran cabuda en els espais publicitaris de la radiotelevisió valenciana. Tampoc no hi haurà publicitat sexista. Els anuncis destinats a la infància i a l'adolescència estaran especialment vigilats, "ja que la publicitat genera constantment imatges pornojuvenils que avancen cada vegada més la incorporació de les adolescents al mercat de la seducció i de les aparences i contribueixen així a la disseminació de malalties de la percepció corporal com l’anorèxia, la bulímia i la dismòrfia", s'indica al document. En cas de dubte sobre si un contingut publicitari promou o no el masclisme, l'última paraula la tindrà la Comissió permanent d'expertes en igualtat del Consell de Redacció i el Consell de la Ciutadania.

Pel que fa a la graella, s'indica la necessitat d'elaborar documentals biogràfics que "rescaten de l'oblit les dones il·lustres", així com programar pel·lícules dirigides per dones i on les protagonistes femenines no siguen objectes estereotipats.

Fer visible la violència masclista

El llibre d'estil de la CVMC para especial atenció a la violència masclista i destaca la necessitat de fer-la visible en totes les seues formes: la física, però també la psicològica, l’econòmica o la que es dóna en els àmbits social i laboral; les diferents formes que pren l’assetjament i "els seus efectes en les dones i en les seues filles i fills". Per això, es prohibeix l'ús d'expressions que puguen provocar un efecte "narcotitzant", com 'un cas més...' o 'un altre cas...'. Tampoc no s'ha de culpabilitzar les víctimes o presentar-les com a responsables per no haver denunciat, així com no s'ha de situar la violència masclista en el marc de les relacions sentimentals. "És una relació de dominació, no d’amor", s'indica al document.

next