Els malalts terminals podran triar les últimes atencions mèdiques

El Consell aprova l'avantprojecte que garanteix els drets i la dignitat en el procés d'atenció final de la vida
/ València
14 juliol 2017 01:00h
La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Camen Montón

El Consell ha aprovat l'avantprojecte de llei de la Generalitat de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció final de la vida. Amb aquesta actuació, el País Valencià disposarà per primera vegada d'un text legal que específicament garantirà la voluntat i l'autonomia de les persones en l'atenció al final de la seua vivència. 

L'avantprojecte té per objecte regular l'exercici dels drets de la persona en el procés final de la seua existència per a garantir el respecte a la seua dignitat i autonomia, a l'expressió dels seus desitjos i valors i a la seua voluntat dins del marc legal, així com vetlar per la qualitat de la seua vida durant aquest procés.  Així mateix, la normativa estableix els deures que ha de complir el personal de les institucions i centres sanitaris i socials –tant de titularitat pública com de privada– que presten serveis i que atenen les persones en el seu procés vital final. Per últim, la norma fixa les garanties que han de proporcionar aquestes institucions i centres.

Al respecte, la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, ha declarat que la norma no regula l'eutanàsia ni el suïcidi, sinó que "avança" en les cures pal·liatives dins de les competències de la Generalitat per a "protegir la dignidad de les persones fins a la seua mort".

Planificació Anticipada de Decisions

Entre les principals novetats de la norma destaca una nova eina: la Planificació Anticipada de Decisions. Aquest document permet la planificació de l'atenció futura de forma conjunta amb el personal que atén habitualment el pacient mitjançant un procés voluntari i progressiu de comunicació i deliberació. Aquest procés també està obert a familiars o representants designats pel pacient i quedarà registrat en la història clínica. 

A més, la norma, segons ha informat el Consell a través d'una nota de premsa, suposa un gran avanç en l'atenció integral pal·liativa, garantida per la formació en cures pal·liatives de tots els professionals implicats en l'atenció a aquest tipus de pacients. Aquesta formació ja s'està realitzant en Atenció Primària en coordinació i col·laboració amb les unitats d'hospitalització a domicili.

La llei no sols contempla el dret a rebre cures pal·liatives, sinó també on rebre-les, ja siga el domicili, un hospital, centres o uns altres emplaçaments, sempre que ho permeta la situació clínica i de cures. A més, garanteix l'adequació de les habitacions hospitalàries per a ús individual del pacient en situació d'últims dies, amb la finalitat de garantir la intimitat i dignitat al pacient i als seus familiars.

Així mateix, la persona en el procés final de la vida tindrà dret a disposar, si ho desitja, de l'acompanyament permanent familiar o de la persona propera que designe. Les institucions i centres sanitaris hauran de facilitar-ho. També tindrà dret a rebre acompanyament espiritual d'acord a les seues conviccions i creences. 

Principis bàsics

Aquesta nova norma, proposada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té com a principis bàsics el respecte a la dignitat de la persona en el procés del final de la vida, el respecte a la llibertat, l'autonomia personal i a la seua voluntat quant a desitjos, prioritats i valors dins del marc legal. També aposta pel diàleg i la reflexió conjunta amb el personal responsable de la seua atenció; així com pel respecte a la intimitat de la persona i dels seus familiars o afins i a la confidencialitat de la informació clínica que hagen de rebre, d'acord amb la normativa vigent.

A això se suma l'atenció a valors com la igualtat i la no discriminació de les persones en el procés del final de la vida a l'hora de rebre serveis de l'àmbit social o sanitari. També la garantia que el rebuig o interrupció d'un procediment, tractament o informació, no causarà cap menyscapte en l'atenció integral en el procés del final de la vida.

La llei estableix el dret de totes les persones a rebre cures pal·liatives integrals, a més del dret a l'atenció personalitzada, respectant, en la mesura del possible, el lloc triat per la persona, a través de la coordinació i cooperació entre els sistemes sanitaris i socials, vetlant per la continuïtat de les cures.

next