CulturArts haurà de readmetre o indemnitzar l'exdirectora de Teatres, Inmaculada Gil Lázaro

El TSJ estima el recurs de l'exalt càrrec amb el govern del PP i condemna la Generalitat a pagar-li 19.000 euros d'indemnització si no el readmet
/ València
18 juliol 2017 01:00h

La Sala social del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha declarat improcedent l'acomiadament de CulturArts de l'exdirectora de Teatres de la Generalitat, entre altres càrrecs, Inmaculada Gil Lázaro i fixa per a ella una indemnització de 19.050,34 euros. La Generalitat va decidir extingir la relació laboral amb Gil Lázaro al·legant que no tenia la titulació necessària per a ocupar una plaça a la qual s'havia reincorporat després de deixar les seues responsabilitats d'alta direcció. Ara, però, la decisió està en mans de la Generalitat, que haurà de decidir entre pagar-li la indemnització o readmetre l'exdirectora del Ballet de la Generalitat. Segons les fonts consultades per aquest diari, la decisió es prendrà després de consultar els informes de l'Advocacia de la Generalitat, que és l'òrgan que ara estudiarà la sentència.

La resolució, amb data del 4 de juliol i a la qual ha tingut accés Europa Press, estima el recurs de suplicació interposat per Gil Lázaro contra una sentència anterior del jutjat social número 7 de València, que va rebutjar la demanda que va interposar l'exresponsable cultural per falta d'adequació del procediment.

No obstant açò, ara, el TSJ declara la improcedència de l'acomiadament i condemna la Generalitat al fet que trie entre readmetre-la en les mateixes condicions laborals o indemnitzar-la en la quantitat de 19.050,34 euros, corresponents al temps que va exercir com a coordinadora de coreografia. En cas de readmissió, hauria de rebre els salaris de tramitació deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins a la notificació de la present resolució en la quantia diària de 118,55 euros, descomptant, si escau, els salaris que haja pogut percebre en una nova col·locació anterior a aquesta sentència.

La germana del diputat del Partit Popular, Ignacio Gil Lázaro, va ser contractada per primera vegada per l'organisme, llavors anomenat Teatres de la Generalitat Valenciana, el 1998. Des d'aquell moment, va estar ocupant diversos llocs, entre ells, el de directora general d'eixa entitat, que acabaria per integrar-se en un nou ens, CulturArts Generalitat. En juny del 2015, després de les eleccions i amb l'arribada del nou Consell, va presentar un escrit en el qual renunciava al contracte d'alta direcció i demanava el seu reingrés a la plaça número 85 de Teatres com a coordinadora del Centre Coreogràfic.

Però, arran d'un informe del sindicat CCOO que va qüestionar que estiguera en possessió de la titulació necessària per a ocupar aquest lloc, CulturArts li va demanar que acreditara eixe títol. Com que no ho va fer, l'administració va considerar que es produïa un incompliment pel qual la seua contractació quedava "afectada per un vici de nul·litat" i, en conseqüència, va ser donada de baixa.

Ara, el TSJ fa notar que, de les dades aportades a la causa, es constata que a Gil Lázaro "mai se li va exigir cap titulació per a l'acompliment del lloc de treball de coordinadora de coreografia, per la qual cosa cap incompliment se li pot imputar per mancar d'una determinada titulació, tot i que se li assignara la retribució del grup B que, segons el conveni col·lectiu aplicable, requereix estar en possessió del títol d'enginyer tècnic, formació professional de tercer grau, diplomat o equivalent, diplomat universitari, arquitecte tècnic o titulat equivalent".

"No existeix normativa legal imperativa"

"Però és que, a més –continua la sentència–, no existeix una normativa legal imperativa que exigisca una determinada titulació per a poder exercir el lloc de coordinadora de coreografia, per la qual cosa, tot i que l'actora no compte amb la titulació, açò no converteix en nul el contracte de treball subscrit per les parts perquè no és una fi pública el que requereix tal titulació sinó 'el designi de mantenir el nivell cultural i tècnic que resulte més adequat' sense transcendència social", tal com apunta jurisprudència del Tribunal Suprem.

I afigen els magistrats: "Després, si el contracte de treball subscrit entre les parts és vàlid, la comunicació empresarial d'extinció d'aquest per vici de nul·litat s'ha de qualificar com a acomiadament improcedent".

La sala precisa que, per a quantificar la indemnització per acomiadament, solament es tindrà en compte el temps en què Gil Lázaro va prestar serveis com a coordinadora de coreografia i no el temps que va ocupar un càrrec d'alta direcció. De manera que la indemnització es fixa en 19.050,34 euros.

Per altra banda, cal recordar que, en la darrera Relació de Llocs de Treball que acaba de dur a terme l'IVC, figura la plaça que ocupava Gil Lázaro com una de les 11 amortitzades, és a dir: en cas d'haver-la de readmetre, molt probablement afectaria aquest procediment que està apunt de concloure amb la publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, dels llocs eliminats.

next