Paterna ‘incompleix’ la llei d’ús del valencià i s’apropa ‘al precipici legal’

Compromís demana més recursos per a l’Agència de Promoció del Valencià, per a fer real l’equiparació entre les dues llengües oficials tal i com diu la llei
7 febrer 2014 01:00h
RedactaVeu / Paterna

El regidor de Compromís a Paterna, Emili Mira, afirma que “ni de casualitat el valencià està en igualtat de condicions amb el castellà a l’ajuntament de Paterna en tot allò que respecta a la documentació i rètols oficials. Un incompliment, de facto, de la Llei 4/1983 de 23 de novembre d’Ús i Ensenyament del Valencià, i fet de manera conscient pel consistori. Situació que està apropant-lo, de manera molt perillosa, a un precipici legal”.

Segons explica Emili Mira, “el text normatiu és ben clar en els seus arguments i diu que la finalitat última seua és ‘assolir, mitjançant la promoció del valencià, l’equiparació efectiva amb el castellà i garantir l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes…’, un escenari que a Paterna hui per hui no existeix. I ho podem comprovar, per exemple, en les actes dels plens que estan al web i que no totes estan en valencià”.

“Però també ens trobem amb casos tan cridaners com els que es desprenen de les traduccions automàtiques de Google, l’últim exemple en l’ordre del dia del ple de gener on el cognom Barres apareixia traduït com ‘Agranes’. Un cas, aquest últim, semblant als que ja denunciàrem des de Compromís en 2011 (veure vídeo) i que l’equip de govern va corregir parcialment arran de la nostra denúncia, perquè a la vista està que hi ha molt per fer”.

“Des de Compromís volem que es complisca la llei, que tot es faça bé i dins del marc legal que toca. Raó per la qual hem advertit l’alcalde que els incompliments de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià podrien tenir conseqüències legals que, ara, encara es poden evitar”.

“És necessari dotar de més recursos humans i materials a l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA Paterna) per a garantir l’equiparació efectiva entre castellà i valencià al consistori municipal. Però també és important que hi haja voluntat política, evidentment tota la que vullga posar-li l’equip de govern del PP, que fins el moment no n’ha posat molta”, conclou el regidor de Compromís a Paterna, Emili Mira.

next