El TSJ ordena a Educació que renove cautelarment el concert amb un altre centre catòlic

La Conselleria determinarà la quantitat econòmica que el col·legi haurà d'abonar per a garantir la continuïtat del concert
/ València
21 juliol 2017 01:00h

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha acordat el manteniment cautelar del concert d'una unitat de Batxillerat del Col·legi La Puríssima, Germanes Franciscanes de la Immaculada d'Alzira, que la Conselleria d'Educació no va renovar en la seua resolució sobre concerts educatius del País Valencià.

Els magistrats estimen així la mesura cautelar sol·licitada pel centre educatiu i ordenen la renovació provisional del concert fins que l'alt tribunal valencià es pronuncie sobre el fons del plet i decidisca si el decret de la Conselleria és ajustat a dret.

Després d'analitzar els interessos en conflicte i els arguments exposats per les parts, la Sala conclou en "la necessitat, o almenys la conveniència", de mantenir de forma cautelar el concert de la unitat perquè, en cas contrari, "podrien produir-se greus danys i perjudicis de reparació impossible o difícil per als interessos i drets de la part recurrent, centrats en l'admissió d'alumnes que han sol·licitat la seua matriculació en el curs afectat".

La sala té en compte la possibilitat que la renovació cautelar del concert educatiu en contra del criteri de la Generalitat poguera causar "algun perjudici als interessos públics o de tercers", motiu pel qual exigeix al col·legi una garantia equivalent a l'import del concert de la unitat suprimida durant dos anys, termini mitjà de tramitació i resolució dels recursos que arriben a la Sala contenciosa administrativa del TSJ valencià.

Educació fixarà la quantitat de l'aval

Serà la Conselleria d'Educació la que haurà de determinar la quantitat exacta que el col·legi al qual se li retorna el concert haurà de garantir. Pot fer-ho amb un ingrés en efectiu en el compte de consignacions judicials, amb un aval bancari o aportant qualsevol altre títol (béns mobles, immobles...), enumera el TSJ.

Aquest és el cinqué col·legi –s'uneix a la Puríssima de València, Domus, La Salle i Saint Patrick School– per al qual la Sala contenciosa administrativa dicta una resolució de manteniment cautelar d'unitats concertades.

Els magistrats justifiquen la seua decisió en el fet que, de no adoptar-la, el centre i els alumnes poden "patir danys irreparables" i que, amb la paralització temporal de la mesura, el servei públic que ofereix l'administració no pateix minvament o perjudici algun.

El Col·legi La Puríssima, situat a Alzira, ha acreditat que la suspensió del concert afectaria 28 alumnes. Segons l'acte, "el predominant és l'interés i drets dels alumnes que, fins a aquest curs, han vingut matriculant-se en el centre concertat i que han vist suprimit el concert en una unitat de les diverses de què disposa el centre, amb la qual cosa han d'optar per matricular-se en un altre centre, de vegades, distant del seu domicili, amb els inconvenients que per a un menor suposa".

next