El govern espanyol recorre contra el decret del Consell que prioritza l'ús del valencià en l'administració

L'Advocaciá de l'Estat interposa un recurs contenciós administratiu
/ València
25 juliol 2017 01:00h
El conseller d\'Educació, Vicent Marzà i el delegat del govern al País Valencià, Juan Carlos Moragues

L'Advocacia de l'Estat de la Delegació del govern espanyol al País Valencià ha interposat un recurs contenciós administratiu contra el decret del Consell pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en la Generalitat Valenciana. Després de l'anàlisi jurídica d'aquesta norma, l'Advocacia entén que s'arrepleguen "preceptes problemàtics" que poden resultar contraris a la llei i a la Constitució.

El recurs del govern espanyol se suma als interposats pel Partit Popular i el sindicat CSI-F, que ja van presentar sengles recursos.

Entre els articles qüestionables, estan aquells que preveuen que les notificacions, còpies de documents redactats en valencià i comunicacions de l'administració de la Generalitat que hagen de fer efecte o estiguen dirigides a "Comunitats Autònomes pertanyents al mateix àmbit lingüístic que el valencià", es redactaran en valencià.

Segons argumenta l'Advocacia en el seu escrit d'interposició, "sembla evident que perquè aquestes comunicacions des de la Comunitat Valenciana pogueren anar redactades en valencià, haurien de ser dirigides a comunitats autònomes amb la mateixa llengua cooficial, situació que, evidentment, no és possible, en ser el valencià una llengua cooficial únicament a la Comunitat Valenciana".

Així mateix, l'Advocacia recorda que l'article 20 preveu, com a requisits que han de constar en els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques dels contractes que aproven els òrgans de contractació, que els contractistes utilitzen el valencià en els béns i en els servicis que són objecte del contracte, de manera especial en l'etiquetatge, en l'embalatge, en les instruccions d'ús i en atenció a la ciutadania. "Açò sembla vulnerar el principi de llibertat de circulació, segons l'article 139 de la Constitució, i el principi de llibertat d'accés a les licitacions contemplat en l'article 1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre)", exposa.

 

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next