Plataforma per la Llengua demana expedientar el jutge Magán per sol·licitar un text en castellà perquè estava en català i no en valencià

L'escrit de queixa apunta una "actuació maliciosa" per obviar la jurisprudència que equipara la doble denominació per a referir-se a la mateixa llengua
/ València
31 juliol 2017 01:00h
El president de la Plataforma per la Llengua, Manuel Carceller (a la dreta de la foto) davant de l\'entreda de la Ciutat de la Justícia de València.

L'Associació Plataforma per la Llengua presentarà, aquest dilluns 31 de juliol, un escrit de queixa contra la resolució del magistrat jutge José María Aristóteles Magán Perales, per la qual exigeix la traducció al castellà d'un escrit enviat al jutjat contenciós administratiu número 3 d'Alacant redactat en llengua catalana pels Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya. 

En l'escrit de queixa, al qual ha tingut accés Diari La Veu, la Plataforma considera que l'actuació del jutge Magán Perales només és pot deure a "una actuació maliciosa i de mala fe", atés que obvia el que, en reiterades sentències, els tribunals han entés que valencià i català són dos denominacions de la mateixa llengua, en desconèixer en la seua resolució el contingut de les denominacions de les Acadèmies científico-lingüístiques i en vulnerar els arts. 142 de la LEC i 231 LOPJ en demanar la traducció al castellà d'un document redactat en llengua oficial coincident entre les dues comunitats autònomes Catalunya i el País Valencià.

En el document es deixa constància de les 46 sentències que s'han produït fins al moment i que estableixen la jurisprudència que fonamenta legalment l'equiparació de les denominacions de valencià i català per referir-se a la mateixa llengua, que "no sols té plena validesa en l'àmbit universitari sinó també en tots els altres i, en concret, en l'àmbit jurídic i l'administratiu".

Entre la paperassa també s'inclou el Dictamen de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) del 2005, la definició que fa de català i valencià el Diccionario de la Reial Acadèmia Valenciana de la Llengua (DRAE), així com la del Diccionari Normatiu de l'AVL.

Aquests són els principals arguments utilitzats per la Plataforma per a sol·licitar a l'alt tribunal valencià que inicie i tramite un expedient sancionador contra el magistrat Magán. Així mateix, la defensa de l'associació demana que s'ordene al jutge que incorpore el text en català/valencià enviat per la Generalitat de Catalunya al procediment judicial que es troba en possessió en el citat Jutjat, sense que tanmateix puga exigir la seua traducció al castellà, atés que "no es pot exigir la traducció al castellà entre comunitats autònomes que tinguen la mateixa llengua coincident com és el català/valencià, cooficial a Catalunya, País Valencià (i les Illes Balears)".

El titular del jutjat contenciós administratiu número 3 d'Alacant, José María Magán Perales. / DIARI LA VEU

Entre fets, arreplegats per l'escrit que es presenta hui, se subratlla que el magistrat Magán Perales, natural de Barcelona i ara resident a Alacant, té reconegut el coneixement del català com a mèrit al currículum. A més a més, s'explica que, quan Magán Perales era titular d'un jutjat de Lleida, va ser expedientat per faltes greus per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per oposar-se a l'ús del català als jutjats, "sense cap sentit professional, ni fonament legal". El mateix Tribunal va elevar l'expedient contra el jutge Magán a la comissió disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb una proposta de sanció.

"El magistrat va ser expedientat per faltes greus per part del TSJ de Catalunya per oposar-se a l'ús del català als jutjats"

El titular del jutjat contenciós administratiu número 3 d'Alacant va amenaçar de portar el govern de Carles Puigdemont a la Fiscalia per desobediència. Magán va requerir per segona vegada a la Generalitat de Catalunya que traduira al castellà l'escrit remès en català amb l'argument que no és una llengua cooficial al País Valencià. En la interlocutòria del passat mes de març, el magistrat advertia "expressament" que, en cas de reiterar-se la conducta, l'administració catalana incorreria en desobediència i llavors s'haurien de posar els fets en coneixement de la Fiscalia.

Presumpta prevaricació

El president de la Plataforma, Manuel Carceller, ha subratllat que l'entitat no podia "restar callada" davant de l'actitud del jutge Magán, que ha qualificat de molt greu. "L'actitud del magistrat representa una afronta per a la identitat del valencià", ha explicat Carceller, a Diari La Veu, després de presentar l'escrit de queixa. A més a més, ha advertit que el magistrat, fins i tot, podria incórrer en un delicte de prevaricació. "Una persona que coneix perfectament la llei i totes les sentències que avalen la unitat de la llengua sols pot actuar així des de la presumpta prevaricació, que és un delicte molt greu des del punt de vista judicial", ha emfasitzat Carceller. 

En aquest sentit, el president de la Plataforma ha insistit que l'escrit en català que es va presentar el passat 5 de gener al jutjat presidit per Magán s'integre dins de l'expedient com un document vàlid per al procediment que es va iniciar al seu moment. "No sols és important denunciar les agressions i discriminacions que pateix la nostra llengua, sinó fer-les visibles com hem fet nosaltres hui", ha reblat Carceller. 

next