Els turistes alemanys, britànics i dels països nòrdics són els que més gasten en les seues vacances

La despesa dels visitants estrangers va augmentar un 17,5% respecte a l'any 2016
/ València
3 agost 2017 01:00h
Imatge d\'un creuer en el port de València

La despesa dels turistes internacionals que van visitar el País Valencià va arribar als 3.493 milions d'euros durant el primer semestre de l'any. Aquesta xifra suposa un augment del 17,5% pel que fa al mateix període de 2016, segons una enquesta difosa aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per nacionalitats, els turistes que més despesa realitzaren durant les seues vacances foren els procedents dels països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia) amb una despesa mitjana diària de 141 euros (+4,2%). Els segueixen els alemanys, amb 124 euros de despesa mitjana diària (+0,4%), i els britànics, amb una despesa mitjana diària de 123 euros (+8%). Al contrari, la despesa dels turistes francesos va baixar un 3,7%, fins als 90 euros de mitjana diària, com també la dels turistes procedents d'Itàlia, que es va situar en els 114 euros (-5,5%).

En el conjunt de l'Estat espanyol, la despesa es va situar en els 37.217 milions d'euros, un 14,8% més pel que fa a l'any anterior. La despesa mitjana per turista es va situar al juny en 1.065 euros, amb un augment anual del 2,9%, mentre que la despesa mitjana diària es va xifrar en 143 euros, un 4,9% més que en el mes de juny de 2016. Pel que fa a la durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals va ser de 7,5 dies en el quart mes de l'any, la qual cosa suposa un descens de 0,1 dies respecte a la mitjana del mateix mes de l'any passat.

La despesa mitjana diària dels turistes procedents dels països nòrdics es va situar en 141€, per damunt dels 124 i 123€ d'alemanys i britànics. En l'altre extrem, se situen les despeses dels turistes francesos (90€) i italians (114€) 

En termes globals, els turistes que més van gastar durant el primer semestre a l'Estat espanyol van ser els procedents del Regne Unit, amb 7.548 milions d'euros (un 13,7% més), i un 20,3% de la despesa total realitzada. Destaca un augment de la despesa mitjana per visitant, un 4,5%, fins als 884 euros, amb una mitjana per dia de 123 euros (+8%). Els van seguir els arribats des d'Alemanya, amb 5.361 milions d'euros i un augment del 12,8%, que van suposar el 14,4% del total. Els alemanys van realitzar una despesa per visitant de 990 euros (+2,5%), amb una despesa diària de 124 euros (+0,4%).

Destaca especialment la tercera posició aconseguida pels turistes arribats des dels Països Nòrdics amb una despesa realitzada de 3.232 milions d'euros. Aquesta xifra suposa una pujada del 16,7% i el 8,7% de la despesa total realitzada. Aquest mercat és el que presenta major despesa mitjana per visitant amb 1.058 euros (+3,5%), i una despesa mitjana cada jornada de 141 euros (+4,2%).

En l'altre extrem, els turistes arribats des de França, amb 2.790 milions d'euros fins a juny (un 7,9% més), van ser responsables del 7,5% del total. No obstant això, abaixa la mitjana en la despesa per turista gal un 3% fins als 623 euros, així com la seua despesa diària, un 3,7% fins als 90 euros. Per la seua banda, els turistes arribats d'Itàlia durant els sis primers mesos de l'any van gastar un total de 1.265 milions d'euros en els seus viatges a destinacions espanyoles. En aquest cas, la despesa mitjana per turista va ser de 730 euros (+6,6%) i de 114 euros la despesa diària mitjana (-5,5%).

next