El DOGV publica les primeres quinze borses per a treballar en Àpunt

La convocatòria en el Diari Oficial obri el període per a optar a treballar en la futura radiotelevisió pública
/ València
7 agost 2017 01:00h
Centre de control de l\'antiga RTVV.

El Diari Oficial de Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dilluns la Resolució de 4 d'agost de 2017, a través de la qual fa públiques les bases aprovades pel Consell Rector de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per a constituir les primeres quinze borses de treball temporal per a la contractació de personal per a Àpunt.

Així, segons recull el DOGV en l'annex II de l'esmentada resolució, es convoquen borses de treball temporal per a cobrir les places de Cap de Servei d’Esports Programes, Cap de Servei d’Imatge, Gestor/a de Continguts Web / Xarxes Socials, Cap de Servei d’Innovació i Nous Formats, Cap de Servei Programes, Subdirecció de Continguts, Unitat de Projecció Social, Unitat d’Estil i Recursos Lingüístics, Subdirecció d’Informatius No Diaris, Subdirecció d’Informatius Diaris, Subdirecció d’Esports, Unitat de Sistemes i Comunicacions, Unitat d’Explotació i Continuïtat, Subdirecció de Programació i Secretari/Secretària de Direcció.

Pel que fa al termini de presentació de les sol·licituds, aquest serà de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

A més a més, les persones aspirants a integrar-se en cadascuna de les borses només hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (hauran de punxar en l’apartat «serveis online» i buscar el tràmit de sol·licitud d’ingrés en la borsa dissenyat a aquest efecte). En cas que una mateixa persona envie més d’una sol·licitud per a un mateix lloc, únicament es tindrà en compte l’última presentada i s’anul·laran les anteriors, tal com recull la normativa.

Contractació d'una assegurança

La Generalitat Valenciana ha tret a licitació el servei d'assegurances de danys i riscos patrimonials per a l'ens públic Radiotelevisió Valenciana i per a Radiotelevisió Valenciana, S.A.U., actualment en liquidació, amb un pressupost màxim de 100.000 euros. Així apareix publicat aquest dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el qual consta com data límit de presentació de propostes el 6 de setembre a les 14 hores.

El servei tret a licitació s'haurà d'executar a València –els estudis de l'antiga RTVV es troben a Burjassot– i els interessats hauran de presentar les seues propostes en el registre de la mercantil. El pressupost màxim de licitació són 100.000, IVA exclòs, per al període d'un any, i s'exigeix solvència econòmica, financera i tècnica.

next