Igualtat destina 343.400 euros a programes especialitzats en dones en situació d'exclusió social

El pressupost destinat a aquestes ajudes s'ha incrementat en un 14,5% respecte a 2015
/ València
12 agost 2017 01:00h

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha destinat un total de 343.400 euros per a programes i projectes d'entitats sense ànim de lucre relatius a serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social desenvolupats en 2017.

En concret, s'han resolt les subvencions per a un total de 83 entitats del País Valencià que realitzen programes i projectes dirigits a millorar la situació psicosocial i la formació integral o integració social i laboral de dones que es troben en situacions de major vulnerabilitat. Cal destacar que enguany el pressupost destinat a aquestes ajudes s'ha incrementat en un 14,5% respecte als 300.000 euros que es van destinar en 2015, increment que ha permés beneficiar 20 entitats més que l'últim exercici.

Concretament, els programes subvencionats estan relacionats amb àrees de foment de l'autoestima i promoció de l'autonomia personal, adquisició d'hàbits i habilitats personals, maternals i de relació. Així mateix, es financen programes d'adquisició d'hàbits i habilitats prelaborals bàsiques per al desenvolupament de l'ocupabilitat, atenció psicològica i social a nivell individual o en grup i atenció específica a dones embarassades i mares amb menors de tres anys.

Per als criteris de valoració de les sol·licituds presentades, s'ha tingut en compte, entre altres aspectes, el compliment de les clàusules socials incloses en la convocatòria de les ajudes, com que l'entitat tinga contractada alguna dona víctima de violència de gènere, amb discapacitat igual o superior al 33% o en risc d'exclusió social, que dispose de certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

next