Les denúncies per publicitat sexista en els taxis es redueixen a zero

La Conselleria d'Habitatge assegura que en 2017 no s'ha produït cap denúncia ni s'ha tramitat cap expedient sancionador a taxistes
/ València
12 agost 2017 01:00h

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha reduït i evitat la publicitat sexista en els taxis, ja que en 2017 no s'ha produït cap denúncia ni s'ha tramitat cap expedient sancionador a taxistes del País Valencià per exhibir anuncis i publicitat sexista en els vehicles, mentre que l'any passat es van registrar 12 casos, segons les dades de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

En concret, durant l'any passat es van registrar a València 12 expedients sancionadors, amb multes de 1.001 euros per exhibir, en l'interior del vehicle, targetes de clubs de cambreres amb imatges de dones nues o, en l'exterior, publicitat sexista. A Castelló i Alacant no es van rebre denúncies sobre aquest tema, detalla la Generalitat en un comunicat.

Els anuncis que es prohibeixen són aquells que presenten les dones de forma vexatòria o discriminatòria, o bé utilitzant particularment i directament el seu cos o parts del mateix com a "mer objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar", o bé associant la seua imatge a "comportaments estereotipats que vulneren els fonaments de l'ordenament jurídic".

Cal recordar que el govern autonòmic va realitzar un canvi normatiu en la Llei d'Acompanyament al final de 2015 per a modificar la Llei de Mobilitat i establir un règim sancionador d'aquest tipus de publicitat. A més, la consellera d'Habitatge, María José Salvador, va enviar una circular a totes les associacions de taxistes per a recordar la prohibició d'exhibir aquest tipus de continguts i va activar un servei d'inspecció en els mateixos.

Per al director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, la resposta de la Conselleria davant aquests anuncis va ser "contundent" perquè "la seua exhibició vulnera els drets fonamentals de les dones, recollits tant en la Llei General de Publicitat com en la Llei del Taxi de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, el departament va informar al sector que les lleis consideren com a publicitat il·lícita aquella que "atempta contra la dignitat de la persona o vulnere els valors i drets reconeguts per la Constitució".

Protagonisme a les dones

El responsable de l'àrea de Transports ha recordat que el Consell "no solament protegeix els drets fonamentals de les dones", sinó que, a més, en la nova Llei del Taxi de la Comunitat "se li ha donat més protagonisme a la dona, en ser el gènere menys representat en el sector del taxi".

En un article de la norma, el que fa referència a les noves autoritzacions de taxi a través d'un procediment de lliure concurrència, s'ha incorporat com a novetat que, en cas d'empat entre dues sol·licituds, s'atorgarà l'autorització a favor de la dona.

next