La intervenció dels Serveis Socials serà suficient perquè el Consell protegisca les funcionàries víctimes de la violència contra les dones

La Conselleria de Justícia aprova un protocol que tractarà amb urgència i prioritat el trasllat de les empleades que estiguen en aquesta situació
/ València
7 setembre 2017 01:00h

El Consell continua fent passos per a pal·liar les conseqüències de la violència contra les dones. Així, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques va firmar ahir la resolució que estableix el protocol de mobilització que, entre altres qüestions noves, facilitarà que les empleades de l'administració pública –funcionàries de carrera, interines o que formen part del personal laboral– que són víctimes de la violència contra les dones puguen tramitar de formar "urgent" i "prioritària" el seu trasllat a l'administració local o les diputacions. Així mateix, les funcionàries d'aquestes administracions que es troben en aquesta situació també podran demanar ser reubicades entre el personal de Funció Pública.

Això serà possible gràcies al conveni de col·laboració que ha d'aprovar, divendres, el Consell amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que, segons avança el secretari autonòmic de Justícia, Ferran Puchades, a Diari la Veu, subscriuran les tres diputacions i els huit grans municipis del País Valencià. "No és unidireccional; es tracta d'una xarxa àmplia que ompli el ventall de protecció, en principi, a les 9.500 o 10.000 treballadores que formen part de la Funció Pública", explica Puchades. De fet, l'administració valenciana ja ho ha fet en els casos –dos o tres– de què s'ha tingut constància. "Necessitàvem una ferramenta per a establir un procés clar i el protocol compleix perfectament aquesta funció", indica el secretari autonòmic de Justícia. 

Ferran Puchades: "Es tracta d'una xarxa àmplia que ompli el ventall de protecció, en principi, a les 9.500 o 10.000 treballadores que formen part de la Funció Pública"

"Som la primera autonomia que aprova un protocol que facilita la mobilitat entre administracions per a les treballadores que són víctimes de la violència de gènere", va emfasitzar la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, durant la presentació de la Guia per a les empleades públiques víctimes de la violència de gènere, acte en què va donar a conéixer l'aprovació d'aquest protocol. Bravo va explicar que l'objectiu del document és materialitzar els drets que emparen aquestes treballadores des del 2010, però que en la majoria dels casos per desconeixement o per inoperància no s'han desenvolupat. "Totes les treballadores han de ser coneixedores dels drets que les assisteixen sense que el seu exercici els supose cap perjudici", va expressar. Així mateix, Bravo va anunciar que traslladarà la proposta al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a veure si és possible aquesta mobilitat interinstitucional amb l'administració estatal.

Por a denunciar

A més a més, entre les novetats d'aquest nou mecanisme destaca el fet que les treballadores que es troben en aquesta situació no hauran de ratificar-ho presentant una denúncia judicial, ja que es podrà acreditar a través d'un Centre 24 Hores, pels Serveis Socials de l'Administració o amb un comunicat mèdic, entre d'altres. "No caldrà tindre una denúncia. Per què? Perquè la majoria de les dones que són agredides per les seus parelles no s'atreveixen a recórrer a la justícia, però sí que demanen ajuda a través dels serveis socials. Pensem que una gran part de les dones assassinades per les seues parelles no havien presentat cap denúncia; per tant, ens avancem a la protecció que pot donar una sentència judicial", va subratllar la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, qui també va participar en la presentació de la guia, un document que pretén difondre i informar sobre la mobilitat, flexibilitat i adaptacions de la jornada laboral.

Mónica Oltra: "La majoria de les dones que són agredides per les seues parelles no s'atreveixen a recórrer a la justícia, però sí que demanen ajuda a través dels serveis socials"

En aquest sentit, Oltra va indicar que es tracta d'un recurs de "protecció" que "s'aplica quan el mal ja està fet". "Ens agradaria que aquest tipus de recursos foren els mínims perquè això suposaria que la prevenció està funcionant", va subratllar tot destacant que la violència contra la dona no pot ser qualificada de "xacra", ja que en la seua opinió no "és una plaga que ens cau de sobte al damunt, sinó que té origen en unes relacions de poder desiguals entre homes i dones i que hem de combatre des de l'educació i la convivència en la igualtat". Així mateix, va fer una crida per a "enderrocar les quatre parets" entre les quals es produeix la violència contra la dona. "No ens enganyem, no és una qüestió privada; quan agredeixen una dona, estan agredint tota la societat", va expressar. "Començarem a guanyar aquesta batalla quan l'agressor es veja assetjat i la víctima protegida per tota la societat", va afegir. 

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i la consellera Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo / GENERALITAT VALENCIANA

Pel que fa al protocol de mobiliat, l'adscripció al nou lloc de treball de l'empleada víctima de violència contra les dones tindrà caràcter provisional i, en qualsevol cas, es mantindrà la reserva sobre el lloc de treball del que fóra titular amb destinació definitiva. Així mateix, el trasllat per violència contra les dones tindrà la consideració de trasllat forçós, per la qual cosa les despeses i indemnitzacions que, si escau, corresponguen a l'empleada pública seran a càrrec de la conselleria o organisme d'origen, segons va explicar la consellera Bravo. 

" Aquestes dones podran sol·licitar una excedència o una reducció de jornada que sols es veurà afectada en la retribució si demanen el 50%"

La Generalitat també reconeix el dret al trasllat laboral a aquells empleats públics que tinguen sota la seua pàtria potestat, tutela o acolliment una menor o persona amb discapacitat que tinga la condició de víctima de violència contra les dones i la situació aconselle un canvi de localitat de la residència familiar. Així mateix, aquestes dones podran sol·licitar excedència o una reducció de jornada. En el cas que aquesta siga d'un terç, no es disminuirà la retribució; la mateixa solament s'aplicarà si se sol·licita un 50% de reducció. Aquestes dones gaudiran, a més, de més flexibilitat horària i podran concórrer en faltes d'assistència, total o parcial.

next