Cultura convoca les ajudes per al forment del valencià en l'àmbit musical

La Conselleria aprova la resolució per a la concessió de 200.000 euros a festivals, concerts i gravació de música

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica hui la resolució de 5 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari del 2017. Segons la resolució podran optar a les ajudes les persones físiques i jurídiques privades que realitzen activitats de creació, producció i de difusió d'activitats musicals que fomenten el multilingüisme i, especialment, les activitats realitzades en valencià, segons les condicions que s'estableixen en les bases de la convocatòria.

L'import global màxim de les subvencions és de 200.000 euros, a càrrec de la línia pressupostària S3168000. La distribució de les ajudes és la següent: Per a la modalitat A, la de festivals, el pressupost serà de 75.000 euros; per a la modalitat B, concerts, el pressupost serà de 75.000 euros, i per a la modalitat C, la de gravació de música, el pressupost serà de 50.000 euros. En el cas que en una modalitat no s'esgote el pressupost, la comissió tècnica podrà proposar al director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme que els diners sobrants d'una modalitat passen a una altra.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 al 22 de setembre del 2017, ambdós inclosos. Si, a partir d'aquesta data, en el termini de sis mesos, no hi ha una resolució expressa de la subvenció, es produirà l'efecte de desestimació de la sol·licitud.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.

Publicitat
Publicitat