Quins compromisos implica el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere?

Entre les 293 mesures del document s'inclou un codi deontològic obligatori per als mitjans de comunicació sobre el tractament informatiu i la publicitat i guardons a les festes populars que promoguen la igualtat
/ València
19 setembre 2017 01:00h
Una seixantena d\'entitats han subscrit el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, encapçalat pel Consell.

"Aquesta és una qüestió que ens interpel·la tots, no és una qüestió individual, no és un fet domèstic i, per això, hem de visibilitzar-lo perquè, quan una dona és agredida, tots som agredits i intimidats. Amb el Pacte contra la Violència de Gènere donem resposta col·lectiva a un problema col·lectiu". Amb aquestes paraules, el president de la Generalitat emfasitzava, durant la presentació del Pacte, la necessitat perquè la societat s'implique des del primer moment en l'eradicació de la violència contra les dones. Com va recordar Ximo Puig, des que hi ha dades oficials, només a l’estat espanyol han sigut assassinades més dones –i els seus fills– que víctimes va haver-hi del terrorisme d’ETA. En aquest sentit, el compromís de veure la violència contra les dones com un problema social s'ha traduït en mesures que equiparen les ajudes a les víctimes amb els morts per accions terroristes, cosa que implicarà que les ajudes passen dels 6.000 euros actuals als 75.000. Una mesura "simbòlica", segons va expressar la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, per a "dignificar-les"

Aquesta és una de les mesures més destacades de les 293 de què consta el Pacte, estructurat en cinc eixos estratègics, i que alhora se subdivideixen en 21 objectius. La intenció del Consell, però, va més enllà d'aconseguir sols el suport d'entitats i col·lectius i vol que la implicació amb el Pacte siga també de forma individualitzada. Així, ha posat en marxa la campanya sumatalpacte perquè totes les persones que vulguen firmen el seu compromís amb la iniciativa. Les accions proposades en aquest document, i que el firmant ha de marcar si vol comprometre's a aplicar-les, impliquen: ajudar a difondre el pacte; realitzar o donar suport a accions contra el masclisme; fomentar la igualtat en les relacions diàries del firmant; donar suport a les víctimes de la violència contra les dones; consumir de forma coherent amb la igualtat; transmetre valors igualitaris als fills i, finalment i de forma voluntària, proposar una acció. 

Decàleg per unes festes populars amb perspectiva de gènere amb premi

Al detall, el document presenta algunes mesures prou noves que hauran d'implantar-se en el que queda de legislatura i per a les quals el pressupost que Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat destina a aquest fi creixerà fins als 12 milions d'euros, al qual se sumaran les accions desenvolupades per les diferents conselleries de forma transversal. Perquè el Pacte siga "viu", hi haurà un seguiment i l’Administració es compromet en l'últim dels seus eixos estratègics a blindar els recursos materials, personals i econòmics i a garantir l’augment de la dotació pressupostària necessària per a poder desenvolupar i implementar tots i cadascun dels objectius. Així, la Conselleria d'Hisenda inclourà als informes d’impacte de gènere un apartat per a detallar quines partides pressupostàries, i en quin grau, són destinades per a combatre la violència de gènere i masclista. 

Pel que fa al primer eix estratègic del Pla, garantir una societat segura i lliure de violència masclista, el document estableix 84 mesures, de les quals cal subratllar la creació d'un 'Decàleg de bones pràctiques per unes festes populars amb perspectiva de gènere i contra les violències masclistes' i la promoció d'un premi a nivell autonòmic en reconeixement de les festes populars que promoguen la igualtat i que estiguen en contra de les violències masclistes. El text inclou la implantació de la Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la creació de la Xarxa de Consells de les Dones per la Igualtat municipal, el foment del paper de la dona en el cooperativisme, posant èmfasi en l'àmbit rural, i la implantació de mesures en la prevenció de mutilació genital, entre d'altres.  

"La Conselleria d'Habitatge es compromet a augmentar el parc de vivendes destinades a les víctimes i a impulsar habitatge públic assistit per a dones víctimes de violència amb diversitat funcional"

En aquest apartat, mereixen una menció especial les mesures destinades a garantir l'alternativa residencial a les dones víctimes de violència de gènere i en situació d'exclusió social per a desenvolupar una vida lliure i independent, punt en què tindrà una participació destacada la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, ja que es compromet a ampliar l'actual parc de vivendes destinades a les víctimes, així com a impulsar habitatge públic assistit per a dones víctimes de violència amb diversitat funcional i a prioritzar les dones víctimes en les ajudes al lloguer o compra d'un habitatge. 

Noves masculinitats

Quant a les 65 iniciatives proposades per a feminitzar la societat, s'inclou la renovació dels currículums escolars per a donar visibilització de les aportacions de les dones en la història, les ciències, les arts i la cultura; la promoció de campanyes de joguines i publicitat no sexista; la reserva d’un 30% de les places a les oposicions de policies locals per a les dones per garantir nous referents i l'equilibri en l'esfera pública; l'atorgament de preferència per a les dones en l'accés a la llicència d'activitat del taxi per a garantir nous referents i l'equilibri en l'esfera pública, i la realització de relectures de gènere de les obres artístiques dels museus valencians. 

"El Pacte fomentarà la creació d'agrupacions d'homes on es puga reflexionar sobre els efectes perjudicials de la cultura patriarcal i les injustícies de gènere per a assolir canvis en les actituds dels homes cap a posicions més igualitàries"

El Pacte inclou, en aquest segon eix, mesures destinades a promoure els valors de les noves masculinitats per a generar nous referents d’homes i la reeducació i reinserció dels agressors masclistes. Així es fomentarà la creació d’agrupacions d’homes on es puga reflexionar sobre els efectes perjudicials de la cultura patriarcal i les injustícies de gènere per a assolir canvis en les actituds dels homes cap a posicions més igualitàries i també potenciar l’ús igualitari dels espais escolars, especialment mitjançant programes com els patis coeducatius i en els quals tindrà una participació cabdal la Conselleria d’Educació, un dels pilars bàsics del Pacte. "L'educació és l'únic camí per a canviar el món. Hem d'educar en l'igualtat", va subratllar, en diversos moments de la seua intervenció, el president de la Generalitat.  

També es marquen algunes pautes per a garantir la coresponsabilitat i la reorganització justa dels usos del temps amb el compromís de fomentar la racionalització dels horaris per a la coresponsabilitat de la vida familiar, personal i laboral i establir en els convenis laborals jornades i horaris que ho permeten.

Ampliació de la xarxa de Centres Dona 24 hores

El tercer eix, que fa referència a la coordinació del treball en la xarxa per a l'atenció a les dones víctimes de la violència de gènere i masclista i als seus fills, és el que més mesures a implementar preveu: 109, les sis primeres de les quals són "fonamentals" en l'atenció primera. D'aquesta manera es garanteix el seguiment i la supervisió de l'atenció integral a les dones per a millorar les intervencions individualitzades; es potenciarà amb el major nombre de professionals i es difondrà el servei d'atenció de Centres Dona 24h; s'ampliarà la xarxa de Centres de Recuperació Integral a totes les ciutats de més de 100.000 habitants; s'ampliarà la xarxa de Centres Dona 24 hores amb especial atenció a les zones de l'interior així com la xarxa de Centres d'Emergència a les tres capitals de demarcació de forma diferenciada, i es crearà una Oficina de Denúncies especialitzada per a evitar la doble victimització.  

Pel que fa al quart apartat, trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista i socialitzar-ho com un conflicte polític i social serà el que implicarà més col·lectius, especialment la Conselleria que dirigeix Mónica Oltra i els mitjans de comunicació. El primer compromís és la constitució del Fòrum que la Llei Integral de Violència contra les Dones preveu, així com la creació, posada en marxa i seguiment de l’Observatori Valencià de la Violència de Gènere i Masclista –que es dotarà de contingut i dels recursos materials i personals suficients– i la creació d’una nova Guia de Comunicació No Sexista. 

Codi Deontològic obligatori per a tots els mitjans de comunicació

En aquest sentit, el manament per a la premsa també és clar: s'haurà de crear un Codi Deontològic consensuat obligatori per a tots els mitjans de comunicació i la publicitat sobre el tractament informatiu de la violència contra les dones i assegurar la perspectiva de gènere i la promoció de la igualtat en els continguts audiovisuals i les campanyes transversals en matèria d'igualtat als mitjans públics audiovisuals de la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals. Així mateix, l’Observatori de Publicitat No Sexista elaborarà una guia de bones pràctiques i una llista de males pràctiques per a evitar la normalització de pautes que configuren la violència sexual des dels mitjans de comunicació i un informe propi, amb caràcter anual, sobre les denúncies rebudes i actuacions realitzades tant en l'àmbit del mitjans de comunicació social com en qualsevol format derivat de les tecnologies actuals (videojocs, etc.).

next