El TSJ rebutja la pretensió del PP d'anul·lar el topònim València

L'alt tribunal desestima la mesura cautelar sol·licitada pel partit
/ València
11 octubre 2017 01:00h
Tots els topònims del terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana

La secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha rebutjat la mesura cautelar sol·licitada pel PP per a no usar el topònim València fins que es resolga el recurs contra el decret aprovat per aquest canvi de denominació.

Així consta en una resolució, en relació amb el Decret 16/2017, de 10 de febrer, del Consell de la Generalitat, sobre el canvi de denominació de la ciutat amb la forma exclusiva en valencià. El tribunal adverteix que en cas que el PP obtinguera una sentència favorable i el decret fóra anul·lable o nul, "seria a partir de la fermesa del pronunciament judicial quan la denominació de la ciutat tornaria a ser la preexistent en la nova nomenclatura".

Sobre aquest últim argument, els 'populars' es referien a danys per l'adaptació a la nova denominació del municipi de tota la senyalització municipal, senyals de trànsit, cartelleria, publicacions oficials i tràmits administratius, arxius, registres i entitats de la ciutat, la qual cosa suposava un "quantiós desemborsament i actuacions que comporten que no puga assegurar-se l'efectiu compliment de la sentència que recaiga".

La suspensió no és aplicable

Així mateix, el PP defensava que no hi havia cap interés públic rellevant tenint en compte les dates i terminis de l'aprovació del decret, "sent per contra els interessos generals els que podien veure's afectats". El tribunal, després d'estudiar aquests arguments, els rebutja. En primer lloc, adverteix que la suspensió aplicable en via administrativa, en virtut del silenci de l'administració, no resulta aplicable automàticament en via jurisdiccional.

En relació amb els interessos en conflicte, el TSJ assenyala que els interessos particulars dels recurrents, disconformes amb la denominació de la ciutat en llengua valenciana, no poden prevaldre enfront de l'aprovació pels governs municipal i autonòmic del canvi de denominació de la ciutat.

Topònim fruit del reglament d'ús del valencià aprovat en 2005

A més, respecte a l'al·legació de danys i perjudicis, el tribunal indica que cal tenir en compte que el Reglament sobre l'Ús del Valencià al municipi de València, vigent des de 2005, disposa que tots els topònims del terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana. Així mateix, l'article 17 d'aquest reglament contempla que els rètols, cartells, indicacions existents en els immobles, dependències i serveis municipals estaran escrits en valencià i el mateix els béns municipals i els rètols de la via pública l'elaboració dels quals siga competència municipal.

El tribunal aclareix llavors al PP que l'exigència denunciada està en vigor des de l'any 2005 i, per això, "cap canvi significatiu pot produir-se en la senyalística municipal, cartelleria, publicacions oficials i tramitis administratius, arxius, registres i entitats de la ciutat amb la vigència del decret impugnat que genere quantiosos desemborsaments i actuacions". 

Finalment, assenyala que és "evident" que si els recurrents obtingueren una sentència favorable i el decret fóra anul·lable o nul, "seria a partir de la fermesa del pronunciament judicial quan la denominació de la ciutat tornarà a ser la preexistent a la nova denominació, i igual que disposa el decret impugnat, serà a partir d'aquest moment quan el nom de la ciutat estarà de forma exclusiva amb la seua denominació en castellà". Per tot, rebutja la mesura cautelar dels 'populars'.

next