20 de febrer, concentració per exigir diàleg en la Reforma del Règim Local

CSIF, CCOO PV i UGT-PV adverteixen que l'aplicació de la Reforma Local a esquena d'ajuntaments i representants sindicals solament portarà més conflicte
18 febrer 2014 01:00h
RedactaVeu / València

El passat 30 de desembre es va publicar en el BOE la Llei 7/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, en vigor l'endemà de la seua publicació.

CCOO PV, CSIF i UGT-PV s'han oposat des del principi al contingut de la norma, en defensa d'una reforma que contemplara, no solament la consolidació de les competències municipals, sinó el finançament suficient d'aquestes.

No obstant això, l'obligació sindical és participar en el desenvolupament de la llei i en la seua aplicació, a fi de garantir el manteniment dels serveis, les ocupacions i la qualitat, eficàcia i eficiència d'aquests.

La nova normativa estableix la pèrdua de competències complementàries que desenvolupaven els ajuntaments, així com diferents terminis d'assumpció autonòmica de competències en matèries relatives a Educació, Sanitat, Serveis Socials i Inspecció Sanitària, que fins ara prestaven els municipis o diputacions.

És obligatori que la Generalitat elabore un pla per a l'avaluació, reestructuració i implantació dels serveis. A més, moltes de les decisions que s'han d'adoptar afecten la potestat d'autorganització dels ajuntaments amb repercussió directa sobre les condicions de treball del personal al seu servei.

No obstant açò, la Generalitat ja està prenent decisions entorn de les conseqüències i possibles derivacions de l'aplicació de la “contrareforma local” sense comptar ni amb els municipis, ni amb els agents socials. Prova d'açò és l'Ordre de subvencions publicada el 7 de gener de 2014 que tots els anys incloïa als ajuntaments i enguany, després de la publicació de la Llei 27/2013, ja no ho ha fet.

L'article 37.2a) de l’EBEP i l'article 154.3a) de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana estableixen que tot açò ha de ser negociat amb les Organitzacions Sindicals

La Generalitat ha denegat la petició sindical de constituir urgentment una mesa de negociació (Generalitat, FVMP i Sindicats). CSIF, CCOO PV, UGT-PV denuncien que aquest incompliment de l'obligatorietat de negociar abona l'opacitat i les arbitrarietats en la implantació de la norma.

Els representants sindicals qualifiquen la negativa de “pitxer d'aigua freda que solament pot rebre la repulsa per part del personal de les administracions locals”. Per tot açò, el proper dijous 20 de febrer, a les 12 hores, els tres sindicats més representatius en l'administració local, han convocat una concentració en la plaça Manises de València, davant el Palau de la Generalitat Valenciana.  

next