Vicent Bordonado, el Departament de Filologia Catalana de la UA i Maestrat Viu, guardonats pel Tempir

El col·lectiu elxà atorga així un reconeixement als projectes que promouen l’ús social del valencià, la divulgació cultural i la cohesió del país
/ Elx
9 novembre 2017 01:00h
L’historiador Joaquim Serrano, recollint el guardó en la categoria d’Elx a la passada edició dels Premis El Tempir

El dissabte dia 11 de novembre, El Tempir lliurarà els seus V Premis durant el sopar que tindrà lloc al restaurant Dátil de Oro del Parc municipal d’Elx a partir de les 20.30h. Els guardons que atorga el col·lectiu il·licità s'estructuren en tres categories geogràfiques: País, Migjorn i Elx i tenen com a objectiu destacar i premiar aquelles iniciatives, individuals o col·lectives, públiques o privades, que contribueixen principalment a tres objectius: el primer, a la dignificació, la promoció i la recuperació de l’ús social del valencià; el segon, a la difusió del patrimoni cultural, i el tercer, a la vertebració nacional i a la cohesió social, cultural i lingüística del país.

Enguany la categoria de País recau en Maestrat Viu. Entre els diversos motius pels quals El Tempir ha decidit atorgar-li aquest guardó, cal destacar el treball perseverant d’aquesta entitat al llarg del seus cinc anys a favor del reconeixement de la comarca històrica del Maestrat, un reconeixement que implica forçosament que les institucions públiques desenvolupen polítiques que preserven la unitat lingüística i cultural d’aquest territori així com també la seua sostenibilitat econòmica, mediambiental i demogràfica. A més, s’ha de ressaltar el gran ventall d’activitats que Maestrat Viu duu a terme a favor de la preservació del sentiment de pertinença a aquesta comarca, que encara perviu, i el paper clau d’agent intermediari que té i ha de tenir en el futur entre les administracions d’una i altra banda del riu Sénia, de manera que Maestrat Viu esdevé un interlocutor imprescindible en aquestes terres de cruïlla.

El V Premi El Tempir en la modalitat de Migjorn és per al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. El Tempir considera, just ara que es commemoren 30 anys de promocions de la titulació de Filologia Catalana, que aquest Departament demostra un dinamisme en les seues activitats docents i investigadores que fa que connecte de manera molt directa amb la realitat, les necessitats i les vicissituds sociolingüístiques del sud valencià. D’una banda, segons el col·lectiu, ha manifestat una gran capacitat de renovació generacional docent i metodològica, a fi de donar resposta als reptes de futur quehan d’afrontar els futurs professionals de la llengua; de l’altra, ha sabut transmetre a la societat de manera divulgativa els treballs d’investigació que ha dut a terme el personal que l’integra. Per tot plegat, s'ha cregut que el Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant és un dels millors exemples de valencianitat al sud, perquè ha sabut combinar el vessant inclusiu i constructiu de la seua tasca universitària amb el de la cohesió social.

Finalment, el V Premi El Tempir en la categoria d’Elx  ha estat concedit al geògraf i presentador de TeleElx, Vicent Bordonado, conegut pel seu treball desenvolupat principalment en aquesta televisió local. Es reconeix així la trajectòria de Vicent Bordonado pel que fa a la difusió, la promoció i la preservació de la llengua i les tradicions del camp d’Elx en els seus programes. De fet, a través de la seua tasca informativa i documental, Bordonado ha permés conéixer i promoure també la realitat del Camp d’Elx vehiculada en valencià des dels més diversos àmbits com, per exemple, l’agrícola, mediambiental, històric, cultural o festiu, en programes com Camp d’Elx. Així, des d'El Tempir aprecien que ha obert a totes les llars una finestra que connecta la vida de la ciutat amb els fets quotidians de les trenta-tres partides rurals que conformen el terme municipal, de manera que ha contribuït a apaivagar qualsevol frontera que es poguera crear entre realitats ben diverses, la urbana i la rural, dins el municipi d’Elx. Tot, amb un objectiu doble: d’una banda, la vertebració social del terme municipal i, d’una altra, la normalització de l’ús del valencià.

Els premiats rebran com a guardó una escultura dissenyada i realitzada pel prestigiós artista il·licità Antoni Pons. Durant l’acte, conduït enguany per la professora Isabel Gadea –que ha exercit la docència fins fa poc i ha format part del tribunal de la JQCV d’Elx durant molts anys, a més de ser la primera presentadora de programes en valencià a la televisió local d’Elx–, es podrà veure l’actuació de la cantautora Clara Andrés. A més, hi estarà present el professor de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Miquel Àngel Pradilla i Cardona, com a convidat especial, que farà de mantenidor en aquesta cinquena edició dels premis. Les persones assistents a l’acte de lliurament dels guardons podran analitzar, opinar i intercanviar parers amb Miquel Àngel Pradilla sobre quina és la situació sociolingüística actual del País Valencià i podran plantejar possibles mesures a prendre perquè el valencià siga llengua de cohesió social del nostre territori.

next