Educació reduirà el valencià en les línies de castellà

Els pares podran votar la llengua base dels centres públics cada 4 anys
19 febrer 2014 01:00h
RedactaVeu / València

Aquest dimecres ha tingut lloc una Mesa Tècnica per a tractar la proposta d'ordre que regularà l'autorització del projecte lingüístic (plurilingüisme) en els centres educatius, en desplegament del Decret de Plurilingüisme, dos anys més tard de la seua publicació.

El projecte d'ordre estableix que cal determinar la llengua base del centre educatiu, que pot ser valencià o castellà, o les dues en cas de tindre dos programes plurilingües en cada una de les llengües oficials (Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià o Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Castellà, PPEV i PPEC respectivament). Serà l'administració la que autoritzarà la llengua base i el projecte lingüístic.

Per a determinar la llengua base en els centres públics caldrà tindre en compte el resultat de la competència lingüística de l'alumnat en l'última avaluació de diagnòstic. També les places escolars en les diferents llengües de la localitat o districte, i el resultat d'una consulta als pares i mares de l'alumnat d'Infantil, Primària, ESO i Batxillerat, que no serà vinculant.

En cas que hi haja famílies que no obtinguen plaça en la llengua base sol·licitada, es tindrà en compte les places en centres sostinguts amb fons públics (públics i concertats) en l'entorn del centre. En canvi, en els centres privats, la determinació de la llengua base és competència de la titularitat. I prou.

En la seua intervenció, STEPV ha recordat les dades sobre l'ensenyament en valencià que, després de més de 30 anys d'aplicació de la Llei d'Ús i Ensenyament en Valencià, només representa el 30% de l'ensenyament, pels entrebancs constants que ha posat el govern valencià per a autoritzar línies en valencià (només cal recordar les tres sentències guanyades per centres educatius l'any passat per poder aplicar un programa en valencià).
 

A més, la xarxa pública escolaritza el 94% de l'ensenyament en valencià mentre que la concertada només el 6%. Aquestes dades són importants recordar-les perquè evidencien un desequilibri que ni el decret de plurilingüisme ni l'actual ordre tenen en compte, perquè parteixen de la premissa falsa que el valencià ja està plenament normalitzat en la societat valenciana.

Quant a la consulta, que es realitzarà en totes les etapes educatives als pares i mares (fins i tot a alumnat de secundària i batxillerat), el Sindicat considera que contribuirà a crear conflictes entre pares i mares i professorat on no n'hi havia.

STEPV ha sol·licitat la retirada del document i que es deixe els centres educatius en pau de noves càrregues burocràtiques i de conflictes estèrils que només conduiran a dificultar l'avanç de l'ensenyament en valencià. El Sindicat ha anunciat que, si es manté l'actual esborrany i es publica en el DOCV presentarà el recurs corresponent perquè entenem que vulnera la legislació vigent.

Pèrdua irreparable de l’ús social i cultural de la nostra llengua

Davant la proposta d'Ordre que l'administració educativa ha preparat per regular l'aplicació del seu projecte de plurilingüisme i específicament el disseny dels programes lingüístics dels centres, la Federació d’Ensenyament de CCOO PV valora que l'única opció pedagògica i ciutadana coherent és demanar la seua retirada. 

Entenen que aquest projecte d'Ordre tracta d'imposar una particular forma de manipulació política, el seu fals plurilingüisme i perquè serà ineficaç des d'un punt de vista educatiu. Estem assistint amb aquesta iniciativa a una nova demostració de la voluntat del Partit Popular valencià de convertir la nostra llengua en una eina de confrontació política. El nostre marc normatiu ja és precís i, tal com s’ha vist en les darreres sentències contràries a la planificació de l’administració educativa, defensa el dret a l’educació de les famílies.

La valoració que des de CCOO PV han traslladat a l’administració -es pot llegir íntegrament al bloc www.someducaciosomciutadania.blogspot.com.es- destaca que aquesta Ordre no servirà per a assolir l'objectiu que l'alumnat tinga plenes competències en les dues llengües cooficials

Des de la Federació d’Ensenyament denuncien a banda, que la pretensió que els representants legals de l’alumnat comuniquen quina és la llengua habitual, valencià o castellà, del xiquet o xiqueta en el procediment de sol·licitud de plaça escolar sembla una proposta de la inquisició lingüística i obligarà les famílies a etiquetar-se sobre els seus hàbits comunicatius que solen ser prou més rics i complexos.

Per tots aquestos motius, han sol·licitat a l’administració la retirada del projecte, l’inici d’una veritable consulta i negociació amb els agents socials i la comunitat educativa i han advertit que, en cas de publicar-se, la FE CCOO PV iniciarà les accions jurídiques que considere oportunes contra una Ordre “que valorem com antiestatutària i contrària a la LUEV i als drets lingüístics”.

next