Educació nega que la modificació de la jornada contínua obligue a pagar les extraescolars

La Conselleria atén la petició d'algunes AMPA que havien sol·licitat poder pagar per les extraescolars, però establirà mecanismes perquè no hi queden exclosos alumnes per motius econòmics
/ València
14 novembre 2017 01:00h
La modificació inclou que serà necessari un mínim del 55% de vots favorables de la totalitat dels vots possibles.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha negat que la proposta de modificació de l'ordre que regula la jornada escolar incloga "l'obligació" de les famílies a pagar les activitats extraescolars si la comunitat educativa, en el procés de decisió de canvi de jornada, acaba decidint per votació que opta per la jornada intensiva. Des del departament dirigit per Vicent Marzà se subratlla que la proposta té com a objectiu "optimizar" la normativa després de la seua aplicació durant dos cursos, amb l'objectiu d'incloure diferents aspectes.

Tal com ha explicat el conseller Marzà als mitjans de comunicació durant la presentació de la programació de l'IVAM per al 2018, "la proposta de modificació de la normativa el que fa és ajustar-se a la realitat que s'ha manifestat als centres educatius i a les demandes de les famílies, sense renunciar al nostre objectiu clar". Segons ha expressat Marzà, l'objectiu és que no s'excloga cap alumne de les activitats extraescolars per raons econòmiques. "Cada centre pot estimar que es paguen activitats extraescolars, però sense deixar ningú fora. Proposem que s'incloga que hi haja possibilitat de pagament si la comunitat educativa del centre ho estima, però sense deixar ningú exclòs si no té els recursos suficients", ha dit. 

Així, i segons la proposta de modificació de la normativa que ha fet pública la Conselleria, s'inclouen tres punts a tractar en diferents Taules abans de ser aprovada de forma definitiva. La primera modificació és de l'article 2, apartat 1 (activitats extraescolars fora de l'horari lectiu). L'ordre anterior deia que les activitats seran gratuïtes, d'oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies. La modificació que planteja Educació diu que les activitats no tindran caràcter lucratiu, seran d'oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies. La CEICE establirà les mesures necessàries per a garantir que cap alumne en quede exclòs per motius econòmics. "Açò significa que en la pràctica les famílies podran pagar per la realització de les activitats. En unes instruccions que redactarà la Direcció General de Política Educativa s'indicarà com evitar que cap alumne quede exclòs. Els centres amb plans ja autoritzats amb activitats gratuïtes podran demanar el canvi a no lucratives seguint unes instruccions que dictarà la DGPE".

També està damunt de la taula la modificació de l'apartat 2 del mateix article (nombre de votants). L'ordre anterior deia que per a l'autorització serà necessari un mínim del 55% de vots favorables de la totalitat del cens. La modificació diu que per a l'autorització serà necessari un mínim del 55% de vots favorables de la totalitat dels vots possibles. "Queda explicitat així que una mare o un pare monoparental puga votar dues vegades encara que només aparega una vegada al cens", expliquen en un comunicat.

També es modificarà l'apartat 3 de l'article 2, que fa referència a l'interval entre matí i vesprada. L'ordre actual diu que existirà, si correspon, un interval mínim de dues hores entre el període de matí i el de la vesprada. La modificació diu que l'interval mínim entre matí i vesprada serà d'1,5 hores.

Així mateix, s'afegeix un apartat en l'article 6, pel que fa a la repetició de la votació. La modificació diu que "el resultat de la votació, tant si és favorable com si no, tindrà una validesa de tres cursos acadèmics". S'incorpora també una disposició transitòria en què s'indica que aquesta modificació s'aplicarà en les modificacions de jornada que es duguen a terme a partir del curs 2018-2019.

next