La Unió de Llauradors proposa a Agricultura arrancar sols els ametlers que es troben a cent metres d'un focus de 'Xylella'

L'organització agrària planteja accions concretes per a pal·liar els efectes de l'aplicació de mesures fitosanitàries i eradicar i evitar la propagació del bacteri
/ València
22 novembre 2017 01:00h
Un cartell adverteix sobre un arbre que es troba afectat pel bacteri de la Xylella.

La Unió de Llauradors ha proposat a la Conselleria d'Agricultura un pla d'acció amb una sèrie de mesures per a minimitzar els danys que Xylella fastidiosa està provocant a les comarques d'Alacant. La proposta es materialitza després d'haver-se consensuat amb els llauradors i agents implicats de les zones afectades. Segons informa l'organització agrària, en els últims mesos ha organitzat més de 25 xarrades informatives sobre Xylella a les comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa i el Comtat, a les quals han assistit més de 2.000 llauradors. També ha visitat i s'ha reunit amb els llauradors de les zones afectades i per tant coneix la situació real del bacteri, no solament per la incidència que puga tindre en el territori, sinó de primera mà i pels productors.

Les actuacions proposades per la Unió van encaminades a resoldre "la problemàtica ocasionada per l'aplicació de mesures fitosanitàries urgents d'eradicació i control per a evitar la propagació de Xylella fastidiosa". En aquest sentit, l'organització agrària considera "imprescindible" que s'establisca urgentment un programa de formació dirigit als llauradors afectats sobre les mesures que han d'emprendre per a controlar la propagació de Xylella. Així mateix, entre les mesures concretes que s'han traslladat a la Conselleria es proposa arrancar de manera prioritària totes les parcel·les d'ametlers abandonades a les zones demarcades. També reclama que s'arranquen només dels ametlers afectats dins del radi de 100 metres de l'arbre infectat i no d'altres cultius, ja que és l'únic sensible, ara com ara, a la subespècie multiplex, que és la detectada en la zona.

Així mateix, també es demana la reducció del període de limitació de plantació de cinc a dos anys o l'increment de les indemnitzacions, fonamentalment per a la fruita seca conreada en secà, i que es contemple una indemnització per lucre cessant. En relació amb la polèmica amb els apicultors, La Unió exposa la necessitat d'avisar de les fumigacions amb un temps prudencial d'antelació i entenen que el més lògic seria un període de 15 dies perquè puguen traslladar els ruscs.

Sobre el tractament fiscal, s'insta al fet que les indemnitzacions que reben els productors afectats es contemplen com a pèrdua patrimonial i que s'eximisca del pagament de l'IBI o de qualsevol altre tribut les finques afectades per Xylella que han sigut arrancades.

Pel que fa a la concessió d'ajudes, sol·licita que s'arbitre una línia per a la recuperació i replantació de parcel·les abandonades, que a l'efecte de la PAC i el PDR s'aplique a la superfície que obligatòriament s'ha arrancat el concepte de "força major i circumstàncies excepcionals" i també que en les ajudes a la primera instal·lació se'ls atorgue una major puntuació en el barem a les parcel·les arrancades.

La Unió també considera que cal oferir informació suficient, clara i que no done lloc a cap dubte. El secretari general de l'entitat, Ramón Mampel, ha indicat que "si la informació que es transmet no és precisa, crea dubtes entre la gent i confusió, generant-se per tant un ambient procliu a la proliferació d'especulacions interessades que no interessa gens ni miqueta".

next