L'Agència Antifrau dóna protecció per primera vegada a un denunciant de corrupció

La institució dirigida per Joan Llinares ha de garantir que no patisca represàlies ni es pertorbe la seua vida personal i professional
/ València
23 novembre 2017 01:00h
Joan Llinares dirigia l\'oficina de vigilància del frau de l\'Ajuntament de Barcelona

El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, Joan Llinares, ha aprovat la primera resolució que reconeix l'Estatut de la Persona Denunciant a un funcionari d'habilitació estatal de la subescala de secretaria-intervenció destinat a un municipi que va denunciar un presumpte frau esdevingut al seu ajuntament. La recerca d'aquest frau es tramita per un jutjat d'instrucció i compta amb l'impuls de la fiscalia anticorrupció.

La llei de la Generalitat Valenciana per la qual es crea l'Agència Antifrau (Llei 11/2016) institueix en el seu article 14 l'Estatut de la Persona Denunciant, que protegeix els que alerten de casos de corrupció i té per objecte assegurar que, per eixa acció, l'informador no patisca represàlies ni se'l pertorbe en la seua carrera professional o la seua vida personal.

Segons informa l'Agència en un comunicat, "quan el denunciant invoque l'aplicació de l'estatut regulat en aquesta llei –com ha ocorregut en aquest cas–  s'ha d'iniciar el procediment per a assistir-lo i impedir actuacions lesives derivades de la presentació de la denúncia".

Paral·lelament i sense necessitat de prèvia declaració o reconeixement, les persones denunciants de bona fe rebran immediatament assessoria legal per als fets relacionats amb la denúncia i tindran sempre garantida la confidencialitat de la seua identitat.

En el cas que es produïsquen actuacions que perjudiquen la vida professional o personal d'un denunciant, l'Agència instruirà procediment sancionador contra l'autor o autors de les represàlies que poden implicar la imposició de sancions de fins a 400.000 euros.

next