El Constitucional admet els recursos del govern espanyol contra les lleis valencianes d'habitatge social i pobresa energètica

El Consell de Ministres va sol·licitar la seua suspensió al·legant que les dues normes envaeixen competències estatals
/ València
4 desembre 2017 01:00h
Roda de premsa posterior al Consell de MInistres espanyol, hui al palau de la Moncloa de Madrid.

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat, en una providència amb data de 28 de novembre, admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, contra determinats articles de les lleis valencianes per a la funció social de l'habitatge i contra la pobresa energètica.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dilluns les dues disposicions detallant en cada cas quins són els articles afectats pel recurs. A més, en el cas de la llei per la funció social de l'habitatge, estableix la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats, tal com va sol·licitar el recurrent.

El Consell de Ministres va aprovar el 3 de novembre dos acords per a sol·licitar al president del govern de l'Estat, Mariano Rajoy, la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat en relació amb articles de les lleis de pobresa energètica i funció social de l'habitatge tramitades per les Corts Valencianes. En tots dos casos, l'executiu considera que la competència és de caràcter estatal i la Generalitat s'hauria atribuït funcions que no li corresponen.

En el cas de la llei per la funció social de l'habitatge, es recorre contra els articles 5.3 (lletra b); 6.1, en la mesura que estableix l'acció pública davant dels òrgans jurisdiccionals; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relació exclusivament amb el subministrament de gas i electricitat (apartats 3 i 5); 30; 31; 33 (apartat 2 i apartat 3, lletres b i g); Annex I i Annex II.

El govern espanyol va explicar en el seu moment que la norma incorre en extralimitació competencial i, per tant, envaeix les competències estatals en matèria de règim del dret de propietat, de legislació processal i civil, "bases de l'ordenació del crèdit, banca i assegurances" i "bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica".

Sobre la norma de pobresa energètica, es recorre contra l'article 3, pel que fa al subministrament d'electricitat i gas. Sobre aquesta qüestió, l'executiu va assenyalar que el Tribunal Constitucional ja ha reiterat la competència estatal en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic.

La llei valenciana estableix un procediment que contradiu els terminis previstos en la normativa estatal per al tall de subministrament, segons el govern espanyol, i incideix més sobre el règim econòmic del sistema energètic en mantenir el subministrament sense retribució del subministrador i regular els terminis d'aplicació, les comunicacions a realitzar abans del tall de subministrament, els consumidors als quals no se'ls podrà tallar el subministrament, etcètera, en termes diferents als establerts per la normativa estatal bàsica en matèria d'energia (electricitat i gas) i no així en relació amb el subministrament d'aigua, que no es veu afectat per la impugnació.

next