Baleària podrà operar a València, Sagunt i Gandia a partir del proper dijous

L'Autoritat Portuària va concedir la llicència a l'empresa el 9 de novembre
/ València
11 desembre 2017 01:00h
Balearia té permís per embarcar i desembarcar passatgers de creuers i de línies regulars

Baleària disposarà, a partir d'aquest dijous 14 de desembre, de llicència per a prestar el servei d'embarcament i desembarcament de passatgers, tant de vaixells de línia regular com de creuer, als ports de València, Sagunt i Gandia, segons s'ha publicat aquest dilluns al BOE. El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València va acordar concedir aquesta llicència el passat 9 de novembre de 2017 per un termini de sis anys.

Aquesta llicència està subjecta a la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre (TRLPEMM), i al plec de prescripcions particulars regulador del servei portuari, aprovat pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València en la seua sessió de 18 de febrer de 2010.

next