Un estudi afirma que les empreses amb poques dones directives tenen "pitjor informació comptable"

El treball s'ha fet emprant una mostra britànica perquè la "poca quantitat" de directives a l'estat espanyol no garantia un resultat fiable
/ València
14 desembre 2017 01:00h

Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de València, la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M) i la Universitat de Bristol assenyala que les empreses que discriminen les dones en l’accés als òrgans directius són les que pitjor informació financera aporten. Així, els autors asseguren que proporcionen proves que confirmen que "els biaixos de gènere estan associats a una menor qualitat dels ingressos".

L'objetiu d'aquesta investigació, publicada recentment en la revista Journal of Corporate Finance sota el títol The monitoring role of female directors over accounting quality era estudiar les causes de l’escassetat de dones en els consells d’administració.

Segons Araceli Mora, catedràtica de Comptabilitat de la Universitat de València i una de les autores del treball, "aquesta investigació analitza si la composició dels consells directius de les grans companyies angleses té impacte en la qualitat de la informació comptable resultant". En el treball s'ha utilitzat una mostra britànica "perquè hi ha tan poques dones en els consells d’administració espanyols que no podíem fer un treball estadístic a l’ús", explica l'investigador Juan Manuel García Lara, catedràtic del Departament d’Economia d’Empresa de la UC3M.

"El treball l’hem realitzat basant-nos en una mostra d’empreses del Regne Unit, però aquestes conclusions són extrapolables al cas espanyol, donat que el perfil dels directius de grans empreses és molt similar en l’àmbit internacional", comenta un altre dels investigadors, Mariano Scapin, de la Universitat de Bristol.

Mora conclou que aquelles empreses que discriminen les dones "tenen pitjor informació comptable que aquelles en què no hi ha discriminació, en les quals no s’han apreciat diferències en el comportament d’homes i dones. El factor que influeix en la qualitat és la professionalitat i independència, independentment del gènere".

"Hi ha discriminació en l’accés als consells d’administració, és a dir, hi ha empreses que sistemàticament prefereixen contractar homes en lloc de dones", afirma una altra de les autores de l’estudi, Beatriz García Osma, catedràtica del Departament d’Economia de l’Empresa de la UC3M.

En el comunicat enviat per la Universitat de València s'indica que "aquests resultats podrien utilitzar-se per a proposar noves mesures contra la discriminació laboral". Així mateix, els investigadors proposen que tant la societat com les empreses reflexionen críticament sobre per què hi ha tan poques dones en els consells d’administració quan no hi ha diferències en la capacitat i en l’acompliment entre els homes i les dones que ocupen aquests càrrecs.

next