Les beques universitàries per a aquest curs es podran sol·licitar a partir del 22 de desembre

Educació destina 3,5 milions per a ajudes a l'alumnat de centres públics i adscrits
/ València
21 desembre 2017 01:00h
El procediment és el mateix per als estudiants que s\'hagen presentat a les proves d\'accés a la universitat de juny o de juliol

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la convocatòria de les beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2017-2018 en les universitats públiques valencianes, per a les quals destinarà 3,5 milions d'euros, segons ha informat en un comunicat. Les sol·licituds podran presentar-se des d'aquest divendres i fins al dia 15 de febrer del 2018, per via telemàtica, emplenant el formulari que ha posat a disposició la conselleria.

Aquest formulari, a més, haurà de ser presentat als centres on els sol·licitants formalitzen la matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic 2017-2018 o en els registres de les universitats. Aquestes ajudes poden ser sol·licitades pels alumnes matriculats, durant el curs acadèmic 2017-2018, en les universitats públiques del territori valencià, així com en els seus centres públics adscrits que impartisquen ensenyaments per a l'obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari o que impartisquen complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau. A més, l'alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques podrà sol·licitar beca únicament per al Grau en Veterinària, segons les mateixes fonts.

Els criteris acadèmics i de renda exigibles per a l'obtenció de beca es mantenen com en l'última convocatòria i cal recordar que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 60. No obstant açò, podran també obtenir beca els estudiants que es matriculen d'un nombre mínim de crèdits comprès entre 30 i 59 crèdits. Aquest requisit no serà tingut en compte, per una sola vegada, per a aquells estudiants als quals els reste un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els seus estudis. Quant als crèdits que han de superar-se en l'últim curs per a poder obtenir la beca en el cas d'estudis conduents al títol de grau serà del 80% en el cas d'estudis d'Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques; del 70% en el cas dels estudis de la branca de coneixement de Ciències de la Salut, i del 60 % en el cas de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

Requisits 

Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats; per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits en universitats públiques, aquesta beca consistirà en una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats.

En tots dos casos, la beca solament aconseguirà els crèdits matriculats per l'estudiant en primera i/o segona matrícula i no formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtenir la titulació. Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. Si l'import de les beques proposades supera l'import global màxim previst en aquesta convocatòria, s'adjudicaran, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si hi ha  crèdit suficient, es passarà a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

Així mateix, es concediran en ordre descendent fins que s'esgote l'import global màxim, d'acord amb la nota mitjana obtinguda pels alumnes en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. La resolució i notificació de sol·licituds de beca benvolguda i desestimada es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

next